Slik er lesevanene våre

• Liten nedgang i andelen av befolkningen som leser bøker.
• Omtrent 1 av 5 leser papirbøker på fritiden en gjennomsnittsdag.
• Færre barn, og spesielt gutter, leser papirbøker enn tidligere.
• Størst andel av boklesere foretrekker romaner eller noveller.
Det viser Norsk mediebarometer 2021, som ble lagt frem i dag.

Les Norsk mediebarometer 2021 her:

https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/tids-og-mediebruk/statistikk/norsk-mediebarometer

Her er noen utdrag:

Romaner eller noveller er fortsatt mest populært blant boklesere. 60 prosent av dem som leser i papirbøker en gjennomsnittsdag, leser dette. Det har særlig vært kvinner som foretrekker å lese romaner eller noveller, men de fleste mannlige leserne velger også dette fremfor andre sjangre. I 2021 er andelen menn som leser romaner eller noveller 48 prosent, mens 69 prosent av kvinnelige lesere valgte denne sjangeren. Menn velger i større grad enn kvinner å lese bøker om samfunn, politikk, kunst og historie, samt natur og vitenskap.

21 prosent av befolkningen leser papirbøker på fritiden en gjennomsnittsdag i 2021. Andelen boklesere sank noe i første halvdel av 1990-tallet, og økte deretter, før den stabiliserte seg på rundt en fjerdedel av befolkningen de siste årene.

I 2021 har denne andelen falt noe, men dette kan også skyldes usikkerhet i utvalgsundersøkelser. Medregnet andelen som leser e-bøker, kombinert med papirbøker, er andelen boklesere 22 prosent, mot 24 prosent i 2020.

Andelen som leser bøker en gjennomsnittsuke er 38 prosent og dette er også noe lavere fra 41 prosent i 2020.

Befolkningen leser i snitt papirbøker i 12 minutter en gjennomsnittsdag. Medregnet e-bøker brukes 14 minutter til lesing.

Lesetiden blant papirboklesere er i snitt 58 minutter en gjennomsnittsdag, og dette holder seg stabilt fra 2020. En langt større andel kvinner enn menn leser bøker på fritiden. 17 prosent av mennene leser papirbøker, mot 26 prosent blant kvinnene.

Andelen boklesere er høyest blant den eldste og den yngste aldersgruppen. I aldersgruppen 9-15 år leser 23 prosent av guttene og 36 prosent av jentene i en papirbok på fritiden en gjennomsnittsdag. Andelen blant guttene i denne alderen har falt med 6 prosentpoeng fra 29 prosent i 2020.

I aldersgruppen 67-79 år er andelen 30 prosent blant menn og 40 prosent blant kvinner. Blant unge voksne i alderen 16 til 24 år har andelen som leser papirbok falt i løpet av de siste ti årene. Blant kvinner i denne aldersgruppen ble andelen som leste papirbok en gjennomsnittsdag halvert fra 27 prosent i 2019 til 14 i 2020. I 2021 er det fortsatt lavere andel enn tidligere år blant disse kvinnene, med 17 prosent av de unge kvinnene som leser bøker, og 11 prosent blant unge menn.

Bokleserne i alderen 16 til 24 år leste i gjennomsnitt omtrent en time en gjennomsnittsdag, mens bokleserne i 9-15 års alderen leste noe kortere med 37 minutter.

Mest lesetid finnes blant boklesere mellom 67 til 79 år med 64 minutter. Det er allikevel en nedgang på 4 minutter fra 2020 i denne aldersgruppen.

En større andel høyt utdannede leser papirbøker enn de med grunnskoleutdanning. 29 prosent av de med lang universitet- eller høyskoleutdanning og 15 prosent av de med grunnskoleutdanning leser papirbøker en gjennomsnittsdag.

Papirbøker har vært et kveldsmedium helt siden 1991, og de fleste som leser bøker på fritiden, velger å lese etter klokka 19 en gjennomsnittsdag.