Slik rammer koronaen bokbransjen

Salget av antall bøker i forrige uke – uke 12 – viser en nedgang på ca. 50 prosent sammenlignet med samme uke i fjor, ifølge…

uten_navn

Salget av antall bøker i forrige uke – uke 12 – viser en nedgang på ca. 50 prosent sammenlignet med samme uke i fjor, ifølge ferske tall fra Bokhandlerforeningen.

trine_stensen_lunde_portrett_0.jpg

– Men hele denne nedgangen kan ikke forklares med korona-tiltak, sier adm. direktør Trine Stensen i Bokhandlerforeningen til DnFs nettsted. – I 2019 var uke 12 tredje uke etter mammutstart. Vi antar korona-tiltak forklarer rundt 30 prosent av nedgangen.

 

Nettsalg opp

Derimot noterer nettbokhandlene seg en kraftig oppgang. Adlibris, som er en av Norges største nettbokhandler, har hatt en økning i boksalget på 40 prosent den siste uken. Også Norli Libris har merket en radikal endring i netthandelen siden 15. mars. Den første uken økte omsetningen med 200 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Og mandag denne uken økte omsetningen med 500 prosent sammenlignet med samme dag i fjor, ifølge Aftenposten. Disse tallene omfatter dog mer enn bare bøker. Også nettbokhandlene Akademika, Haugenbok og ebok.no øker salget. Flere dager har økningen vært mer enn 300 prosent, sier bokhandler og daglig leder Arnstein Bjørke til Aftenposten.

kristenn-einarsson-1-farger.jpg

Urolige forlag

Adm. direktør i Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson, minner om at de fysiske bokhandlene står for rundt 60 prosent av det totale volumet. – Selv om det er noe økning i netthandel og strømming, er jeg overbevist om at vi får en klar nedgang i ukene fremover, sier han til Aftenposten. Svært mange av hans medlemsforlag planlegger permitteringer, begrensninger eller midlertidig stenging av driften.

knut_gorvell_1.jpg

Forsiktig optimist

Salgs- og markedsdirektør Knut Gørvell i Cappelen Damm har mange års erfaring fra forlagsbransjen – både fra forlag og som tidligere direktør og redaktør i De norske Bokklubbene. Hvordan tror han at pandemien vil ramme bokbransjen?

– Bokmarkedet har gjentatte ganger vist seg å være robust i økonomiske nedgangstider, men koronaviruset fører også til store begrensninger i vareflyt og folks bevegelsesfrihet, sier han til DnFs nettsted. – Derfor må vi forberede oss på at det kan oppstå problemer eller flaskehalser i de ulike leddene fra trykkeri til leser. Norli og ARK varsler allerede et kraftig fall i omsetningen, butikkene får ikke lenger lov til å kjøpe inn noe lokalt og kjedene tar ikke inn flere nyheter og tilbud enn det som allerede er avtalt. Vi kan komme til å se et fall i det fysiske boksalget på opp mot 50 – 70 % i ukene som kommer. Det er ikke utenkelig at vi i en periode vil oppleve at landets bokhandlere må holde stengt, men vi er heldigvis ikke der ennå. Samtidig spiller kronefallet negativt inn for en del av bokbransjen for eksempel blir internasjonale samtrykk svært mye dyrere.

– Skal man velge å være positiv, vil jo folk få god tid til å lese bøker – og mange trenger kanskje en virkelighetsflukt inn i litteraturen?

– Det er liten tvil om at mange er opptatt av at hjemme-tiden skal brukes til noe annet enn streaming og gaming, sier Gørvell. – Det er en økende bevissthet om at vi alle trenger bøker på mange forskjellige måter. Dessverre er mange samtidig bekymret for sin personlige økonomi, og derfor er det mat og andre nødvendige artikler som blir prioritert. Så ser man at det er det mest kjente som kjøpes i bokhandel: bestselgere, kjente barnebøker, aktivitetsbøker for barn, pocket og spill.

 – Vil boksalget forflytte seg fra den fysisk bokhandelen og over på nettet?

– Det gjenstår å se både hvor lenge dette varer og om det får en lengre effekt. Selvsagt har allerede en del av salget endret seg siden sentrale bokhandler i kjøpesentre er lite besøkt. Vi fortsetter å gjøre hva vi kan for å være så offensive som mulig både mot landbasert bokhandel, så lenge den er i drift, og mot nettbutikkene. Koronakrisen vil gi nettsalget også på bøker en dytt. Men det er ingen grunn til å være altfor optimistisk.

 

Endrede forbruksmønstre? 

Et spørsmål er om flere kunder vil flytte seg fra papirbøker og over på e-bøker, for ikke å snakke om strømmetjenester som Storytel og Fabel.  

– Så å si alle våre titler foreligger som e-bøker med unntak for bøker med svært høy illustrasjonsgrad, sier Gørvell. – Vi har også et stort utvalg lydbøker for nedlasting og i strømmetjenester. Håpet er at Storytel og Fabel vil få langt flere abonnenter nå, men de har jo ikke de nyeste bøkene som folk må kjøpe nedlastet. Denne uka har vi jobbet veldig mye med salg og markedsføring av våre digitale utgaver. Vi merker en klar vekst, som er gledelig. Samtidig holder ikke dette, i likhet med netthandelen, for å kompensere nedgangen i fysisk bokhandel. Men effektene på lang sikt blir veldig interessante. Korona-unntakstilstanden er et gigantisk eksperiment med handle- og forbruksmønstre også innenfor litteraturen. Vi kommer til å få mye nyttig lærdom å bygge videre på.

 – Hva er de akutte effektene nå i startfasen – og hva blir de mer langsiktige konsekvensene?

– De akutte effektene er kraftig nedgang i boksalget. Så spørs det hvor lenge dette varer. Noen drømmer om at det meste kan åpnes opp i god tid før sommeren, og at vi da kan få en skikkelig opptur med en slags «freds-sommer». Andre er mer bekymret og tror at en del bøker blir utsatt til høsten slik at bokhøsten 20 blir trang. Litteraturen er inne i en virkelig god periode og de viktige lanseringene kommer til å komme tett til høsten. Hvordan løser vi det slik at vi ikke skaper forstoppelse hos leserne, hos anmelderne og i bokhandel og dernest hos kjøperne? Økonomien i alle ledd av bokøkologien blir, for en periode, skadelidende. Vi håper og tror at myndighetene ser viktigheten av en vellykket bokstruktur med aktører som har råd til å skrive, utgi og selge bøker.

Knut Gørvell fremholder derfor at det er grunn til optimisme på vegne av boka på lang sikt.

– Denne krisen har gitt folk forståelse av at kultur er nødvendig, sier han. – Krisetider synliggjør at vi trenger tøffingene som selger oss matvarene våre og tøffingene som lager fortellingene våre. Vi vil ønske å bruke penger når dette er over. Men vi har kanskje ikke så mye å rutte med som vi trodde vi ville ha. Bøker er konsentrasjon, glede og ikke dyrt. Dessuten kan det hende at vi har blitt flinkere til å lese høyt for hverandre, at boka har fått en sterkere sosial plassering.