Slik vil Kulturrådet endre innkjøpsordningen

– Endringene vi foreslår kommer etter at det er framsatt kritikk mot innkjøpsordningen fra flere hold, sier Anne Oterholm til KK. Les Klassekampens artikkel i…

anne_oterholm_stort

– Endringene vi foreslår kommer etter at det er framsatt kritikk mot innkjøpsordningen fra flere hold, sier Anne Oterholm til KK.

  • Les Klassekampens artikkel i sin helhet her: http://www.klassekampen.no/article/20140923/ARTICLE/140929981

Avisen skriver at underutvalget for litteratur på et rådsmøte førstkommende torsdag orienterer om sine forslag til endringer av den automatiske innkjøpsordningen av litteratur til landets folkebiblioteker.

Ordningen har vært under press etter at kulturminister Thorhild Widvey (H) i fjor reduserte budsjettet med ti millioner kroner. Daværende statssekretær Knut Olav Åmås kastet en brannfakkel inn i debatten da han i Klassekampen antydet at krim kunne kuttes fra innkjøpene.

Men Kulturrådets eget utvalg konkluderer med at det ikke er noen god idé. I stedet arbeider utvalget med ulike løsninger for å stramme inn på kravet om litterær kvalitet, det vil si at det kan bli flere bøker som blir «nullet» fra innkjøpsordningen.

– Å kutte ut krim er et av forslagene som vi har vurdert. Men vi mener det blir feil å kutte ut en bestemt sjanger. I stedet vil vi styrke kvalitetstenkningen for hele ordningen. Det finnes god krim og dårlig krim. Vi legger opp til en ordning for kvalitetsvurdering som vil medføre at dårlig krim ikke blir kjøpt inn, på samme måte som for andre sjangre, sier Oterholm til KK.