Snart utbetales grunnstipendet

Forsinkelsen skyldtes at Kulturdepartementet valgte å holde tilbake utbetalingen av bibliotekvederlaget til Norsk forfatter- og oversetterfond. Dette fordi de fem skjønnlitterære organisasjonene ikke klarte å…

mynter_penger

Forsinkelsen skyldtes at Kulturdepartementet valgte å holde tilbake utbetalingen av bibliotekvederlaget til Norsk forfatter- og oversetterfond. Dette fordi de fem skjønnlitterære organisasjonene ikke klarte å bli enige om en ny fordeling av den skjønnlitterære potten. Så snart vi har bibliotekvederlaget på konto vil vi starte utbetalingene.