SØK GRUNNSTIPEND:

Dersom du i 2015 mottok grunnstipend fra DnF betyr det at sekretariatet kjenner dine utgivelser som kvalifiserer til grunnstipend. Bøker utgitt i 2015 og innkjøpt…

15_april

Dersom du i 2015 mottok grunnstipend fra DnF betyr det at sekretariatet kjenner dine utgivelser som kvalifiserer til grunnstipend. Bøker utgitt i 2015 og innkjøpt i 2016 vil også bli registrert hos oss. Dette betyr at kun de som ikke har mottatt grunnstipend i 2015 må fylle ut en oversikt over hvilke bøker de søker grunnstipend for.

Du kan søke elektronisk via vår nettside her eller på papir. Papirskjema får du ved å henvende deg til DnFs sekretariat tlf 23 35 76 20 eller post@forfatterforeningen.no.

Du får kvittering på e-post når søknaden er mottatt. Dersom kvitteringen ikke er kommet innen rimelig tid er det en god ide å sjekke om det er fanget opp av ditt spamfilter før du kontakter DnFs sekretariat.

Det kan også søkes om grunnstipend for bøker som ikke blir innkjøpt. Ta i så fall kontakt med DnF sekretariat. Disse bøker vil bli vurdert og søknadene behandlet av et utvalg fra DnFs litterære råd.
Stipendet blir utbetalt september/oktober.