Søk kunstnerstipend fra Oslo kommunes krisepakke til kulturaktører

UTLYSING AV KUNSTNERSTIPEND  Oslo kommunes krisepakke til kulturaktører   SØKNADFRIST: 1. SEPTEMBER 2020 kl. 13.00   Oslo kommune har satt av 6,2 mill. kroner i…

penger_a
UTLYSING AV KUNSTNERSTIPEND 
Oslo kommunes krisepakke til kulturaktører
 
SØKNADFRIST: 1. SEPTEMBER 2020 kl. 13.00
 
Oslo kommune har satt av 6,2 mill. kroner i stipender til Oslo-baserte kunstnere som en del av byrådets krisepakke til kulturaktører. Formålet er å styrke økonomien til hardt pressede kunstnere og stimulere til produksjon. Midlene skal fordeles til enkeltkunstnere basert på en åpen søknadsrunde. Det er satt av 200.000 kroner til forfattere bosatt i Oslo.
 
SØKNADSSKJEMAER finner du her: www.forfatterforeningen.no (se sort knapp i høyre spalte: «Søk kunstnerstipend) eller ved henvendelse til DnFs sekretariat. Det ønskes ingen vedlegg til søknaden.
 
Hvem kan søke?
Skjønnlitterære forfattere med registrert bostedsadresse i Oslo innen 31. desember året før søknaden sendes inn.
 
Hva skal stipendet gå til?
Stipendet kan gå til kunstnerisk utviklingsarbeid, prosjekter og ulike produksjonsutgifter, herunder husleie.
 
Hva skal søknaden inneholde?
– Prosjektbeskrivelse
– Oversikt over utdannelse og kunstnerisk produksjon
 
Vurderingskriterier
Stipendet gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av kunstnerisk kvalitet og aktivitet.
 
Stipendbeløp
Det kan tildeles stipender på opp til kr 70 000. 
 
Du kan søke elektronisk på stipendet og du vil få bekreftelse på skjerm på innsendt søknad. Får du ingen bekreftelse på skjermen, er det viktig at du tar kontakt med sekretariatet på post@forfatterforeningen.no.
 
Det vil også være mulig å søke stipendet på papirskjema, dette får du ved å henvende deg til Sekretariatet i DnF post@forfatterforeningen.no
 
Søkere må ha registrert bostedsadresse Oslo innen 31. desember året før for å kunne søke stipendet.