Søk Oslo-stipend før 15. mai

15. mai er søknadsfristen for stipend. Søknadsskjema på www. oslo.kommune.no: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/#!c|f_type_scholarship/c|f_topic_art_and_culture Diversestipend Prosjekter, materialer, reiser og studier for profesjonelle kunstnere, musikere mm. Stipendstørrelse: á kr…

wallpaper_fountain_pen__fueller_by_dasflon-d6qy3o7

15. mai er søknadsfristen for stipend.

  • Søknadsskjema på www. oslo.kommune.no: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/#!c|f_type_scholarship/c|f_topic_art_and_culture

Diversestipend
Prosjekter, materialer, reiser og studier for profesjonelle kunstnere, musikere mm. Stipendstørrelse: á kr 20.000 – 100.000

Etableringsstipend
Til etablering av nyutdannede kunstnere, musikere, dansere mm i alderen 22 til 35 år. Stipendstørrelse: kr 20.000 – 100.000

Talentstipend
Stipend til unge talenter innen frivillig kulturfelt. Målet er å fremme talenter fra kunst- og kulturaktører mellom 18 – 25 år som er forbilder i frivilligheten. Stipendstørrelse:kr 10.000 – 25.000

Stipend til internasjonal kunstnerutveksling
Utenlandsopphold for Oslo-kunstnere og Oslo-opphold for internasjonale kunstnere, til opphold ved institusjon, som på forhånd er avtalt og der formell invitasjon foreligger. Stipendstørrelse: kr 30.000 – 75.000

Kulturprofilstipend
Kulturprofilstipendet går til et særskilt kulturpolitisk satsingsområde som fastsettes årlig av Byråd for kultur, idrett og frivillighet. Årets kulturprofilstipend skal gå til nyskapende scenekunstprosjekter for barn og unge. Stipendstørrelse: kr 30.000 – 75.000

Munch- og Vigelandstipend
Til forskning og formidling knyttet til Munch, Vigeland eller Oslo kommunes øvrige kunstsamlinger. Stipendstørrelse kr 75.000 – 100.000