Søk støtte fra Leser søker bok

Leser søker bok har to støtteordninger skal stimulere utvikling av ny tilrettelagt litteratur av høy litterær kvalitet.  Hvert år gir Leser søker bok 10-15 utviklingsstipend…

leser_soker_bok_2019

Leser søker bok har to støtteordninger skal stimulere utvikling av ny tilrettelagt litteratur av høy litterær kvalitet. 

Hvert år gir Leser søker bok 10-15 utviklingsstipend til forfattere, illustratører og tegneserieskapere. I tillegg støtter vi mellom 10-15 utgivelser på ulike forlag.

Når vi vurderer søknadene, tar vi hensyn til:

Prosjektets litterære, kunstneriske og faglige kvaliteter.
Prosjektets relevans for målgruppen(e).
Prioriterte målgrupper går foran andre målgrupper samme år, i henhold til organisasjonens handlingsplan. Hvilke målgrupper som blir prioritert skal fremgå i utlysningsteksten for stipendet.
Søkerens kvalifikasjoner og muligheter for å gjennomføre prosjektet.
Muligheten for å realisere prosjektet innenfor tidsrammen.

Les mer her: https://lesersokerbok.no/stotte-og-radgivning/sok-stotte/