Aktuelt

Søk støtte fra Leser søker bok

Leser søker bok har to støtteordninger skal stimulere utvikling av ny tilrettelagt litteratur av høy litterær kvalitet.  Hvert år gir Leser søker bok 10-15 utviklingsstipend…

leser_soker_bok_2019

Leser søker bok har to støtteordninger skal stimulere utvikling av ny tilrettelagt litteratur av høy litterær kvalitet. 

Hvert år gir Leser søker bok 10-15 utviklingsstipend til forfattere, illustratører og tegneserieskapere. I tillegg støtter vi mellom 10-15 utgivelser på ulike forlag.

Når vi vurderer søknadene, tar vi hensyn til:

Prosjektets litterære, kunstneriske og faglige kvaliteter.
Prosjektets relevans for målgruppen(e).
Prioriterte målgrupper går foran andre målgrupper samme år, i henhold til organisasjonens handlingsplan. Hvilke målgrupper som blir prioritert skal fremgå i utlysningsteksten for stipendet.
Søkerens kvalifikasjoner og muligheter for å gjennomføre prosjektet.
Muligheten for å realisere prosjektet innenfor tidsrammen.

Les mer her: https://lesersokerbok.no/stotte-og-radgivning/sok-stotte/