Søknadsfrist den kulturelle spaserstokken

Vil du bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for seniorer i Oslo? Søknadsfristen for sesongen 2024/25 er 1. februar 2024.

Den kulturelle spaserstokken skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for seniorer, ved at det tilrettelegges for ulike typer tilbud på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sykehjem og andre arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Tilbudene skal være gratis for målgruppen.

Tiltak som får støtte vil bli presentert i en katalog som distribueres til relevante virksomheter i Oslo. Tiltaket må gjennomføres i perioden 1. august 2024 – 31. juli 2025. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for å administrere egen turné og ha dialog med bestillere.

Kriterier og prioriteringer

Hvem kan søke?

Profesjonelle institusjoner eller enkeltaktører innen kunst- og kulturfeltet kan søke støtte.

Det kan gis tilskudd til

  • prosjekter av høy kvalitet
  • prosjekter som er nyskapende
  • prosjekter som er gratis, åpne og tilgjengelige for alle i målgruppen
  • prosjekter som er særlig rettet mot fremmedkulturelle seniorer

Det gis ikke tilskudd

  • som erstatning for annen offentlig finansiering
  • til investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling
  • til ordinær drift av institusjoner, organisasjoner eller annen virksomhet
  • til institusjon til innkjøp av kunst- og kulturopplevelser til egne beboere eller medlemmer
  • til publikum til finansiering av egen kunst- eller kulturopplevelse
  • til arrangementer som er gjennomført

Les mer og søk om tilskudd til Den kulturelle spaserstokken her.