Søknadsfrist for stipender mandag

Vi minner om muligheten for å søke om Nordisk reisestipend for reiser til henholdsvis Danmark, Finland, Island og Sverige. Det tildeles ett stipend à kr…

Vi minner om muligheten for å søke om Nordisk reisestipend for reiser til henholdsvis Danmark, Finland, Island og Sverige. Det tildeles ett stipend à kr 20.000,- til hvert land. Begrunnet søknad sendes i brevs form til DnF. Skriv hvilket (hvilke) land du ønsker å reise til, og hvorfor. Det har vært få søknader til disse stipendene de senere år. Vi oppfordrer alle som har planer om reiser til nordiske land om å søke disse stipendene.