Solum til BVT

Oppkjøpet er strategisk viktig for BVT-forlagene og gjør at forlagshuset nå også trer inn i skolebokmarkedet, står det i pressemeldingen, som kommer fra forlegger og…

solum-forlag

Oppkjøpet er strategisk viktig for BVT-forlagene og gjør at forlagshuset nå også trer inn i skolebokmarkedet, står det i pressemeldingen, som kommer fra forlegger og eier Gunnar R. Totland: "Solum Forlag vil være et prioritert satsningsområdet i årene fremover og alle forlagets utgivelsesområder vil bli styrket. Det årlige tittelantallet vil bli økt betydelig og forlaget vil satse tungt på digitale plattformer."

 

BVT-forlagene består av Bokvennen Forlag, Solum Forlag, Vidarforlaget, Transit og Pandora forlag. Forlagene utgir også publikasjonene Bokvennen Litterært Magasin, Personae, Cinema Magasin og Cinema Avis