Sp. tar opp stipendkomité-striden i Stortingets spørretime

Åslaug Sem-Jacobsens spørsmål lyder:  Det vises til at regjeringen ønsker en endring av oppnevningsretten for stipendkomiteene, ved at denne retten flyttes til det sentrale Utvalget…

asj_ekstrastort

Åslaug Sem-Jacobsens spørsmål lyder: 

Det vises til at regjeringen ønsker en endring av oppnevningsretten for stipendkomiteene, ved at denne retten flyttes til det sentrale Utvalget for statens kunstnerstipend. Nå frykter flere tusen kunstnere at det i praksis innebærer en svekkelse av demokratiske prosesser, og at man vil få en uheldig maktkonsentrasjon i norsk kunstliv.

På hvilket grunnlag anser statsråden det som nødvendig å endre dagens praksis av oppnevningsretten, og vil statsråden ta hensyn til de innspillene som har kommet fra kunstnerorganisasjonene?

– Forfatterforeningen takker Åslaug Sem Jacobsen for å vise forståelse for kunstnerne og at hun stiller spørsmål ved oppnevningsretten i Stortingets spørretime, sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik. – Vi ser dessuten frem til å møte Åslaug Sem Jacobsen førstkommende tirsdag.