Spørreundersøkelse

Undersøkelsen inneholder kun 10 spørsmål og tar ikke mer enn 4-6 minutter å svare på. Svarfristen er fredag 20. januar, men gå gjerne inn og…

Undersøkelsen inneholder kun 10 spørsmål og tar ikke mer enn 4-6 minutter å svare på. Svarfristen er fredag 20. januar, men gå gjerne inn og svar på spørsmålene med det samme!