Språk på søndag

Den nye direktøren for Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen var gjest i TV2s morgennytt i dag. TV2 spurte: – Er nynorsk viktig? – Nynorsk er viktig….

Den nye direktøren for Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen var gjest i TV2s morgennytt i dag. TV2 spurte:
– Er nynorsk viktig?
Nynorsk er viktig. og bokmål er viktig. Det er viktig å opprettholde de to språkene, sa Muruvik Vonen.,
– Hvorfor er det viktig? spurte TV2.
– Fordi det viser at språk ikke er og ikke skal være noe enhetlig. Fordi vi da hele tiden må ta stilling mellom nynorsk og bokmål. Det medfører mangfold, sa den nye Språksjefen vår. For framtiden kan det å velge mellom nynorsk og bokmål bli et av få valg som norske språkbrukere kan ta, så lenge de skal følge gjeldende språknormer:Arnfiinn Muruvik Vonen er ikke bare i TV2-studio denne morgenen. Når denne saken blir publisert her på siden, sendes Språkteigen på NRK P2. I "Språkteigen" har tidligere språkrådsdirektør Sylfest Lomheim i mange år vært et uendelig oppkomme av fakta om språk. I dag sitter Muruvik Vonen i studio. Omtrent samtidig foregår arbeidet med nynorskreformen. "Rettskrivingsnemnda 2020-2011" reviderer nynorsk rettskriving. Tiltaket kommer fra Kulturdepartementet, og blir gjort via Språkrådet. Debatten om den nye nynorskreformen handler blant annet om valgfrihet eller ikke: Hvor mange klammeformer skal man ha? I hvor stor grad skal nynorskbrukeren kunne lage "sitt eget" nynorsk?eg forstår språkrådsdirektør Vonen som at valgfrihet medfører mangfold og at enhet ikke er å trakte etter. At det er ulike meningener om dette kommer fram i en artikkel fra Klassekampens lørdagsnummer. Dramaturg ved Det Norske Teateret, Ola E. Bø, mener at det "skal vera rom for Carl Frode Tillres trøndernynorsk, Maria Tryti Vennerøds Sognenynorsk, Frode Gryttens industrivestnorsk og Edvard Hoems Kløyvde infinitiv". Uansett hva språknormen blir kan ingen hindre Carl Frode Tiller i å velger sine former av nynorsk, Maria Tryti Vennerød å skrive en sognemålsnær nynorsk, og Frode Grytten en mindre konservativ nynorsk. Men kampen vil stå om det kan kalles "rett nynorsk".
Språkspaltist i Dag og Tid, Kristin Fridtun, viser en holdning til språk som felleskap. Sitat fra KK: "Fridtun meiner oppfatninga av at "sjela" til nynorsken ligg i valfridommen, er vanskeleg å sameina med eit riksspåk. – Då blir språket heller individuelt enn samlande(, seier Fridtun)" Hvor samlende er denne uttalelsen?