Språklig samlings litteraturpris til Trine-Lise Rygh

Trine-Lise Rygh er tildelt Språklig samlings litteraturpris 2021.

Trine-Lise Rygh. Foto Eigil Korsager/Vigmostad & Bjørke

Styret i Landslaget for språklig samling har tildelt forfatteren Trine-Lise Rygh Språklig samlings litteraturpris 2021 for romanen Hundedager (Vigmostad & Bjørke forlag). Prisen deles ut til bokmålsforfattere eller -skribenter som bruker de folkelige formene i bokmålet. Gjennom prisen ønsker Landslaget for språklig samling å verdsette forfattere og skribenter som gir det folkelige bokmålet en plass i offentligheten og mediebildet.

I romanen bruker forfatteren bokmålet på en suveren måte. En stram, naturlig og muntlig setningsbygning sammen med et gjennomført radikalt formverk gjør at språket i boka framstår som stilistisk sikkert, effektivt og kraftfullt.

Romanen gir ei rystende framstilling av et mor/datter-forhold, og av hvordan opplevelser med fysisk og psykisk vold i barndommen kan få store konsekvenser seinere i livet. Tittelen
«Hundedager» gir assosiasjoner til folkelige forestillinger om «hundedagene», 23.7.–23.8., da folk måtte være særlig på vakt for alt skremmende og farlig som kunne skje. Trine-Lise Rygh får på en kunstnerisk overbevisende måte fram helt grunnleggende aspekter ved det aktuelle og svært alvorlige samfunnstemaet omsorgssvikt.

Dette er 49. gang prisen deles ut. Den blei første gang delt ut i 1963, og har blant andre gått til Kåre Holt, Dag Solstad, Mona Høvring og Per Petterson.

Mer informasjon om prisen og prisvinnere: https://www.sprakligsamling.no/litteraturprisen

Mer informasjon om LSS: https://www.sprakligsamling.no/