Språkprisen til Vagant

Av alt som tidsskriftet Vagant er, var, gjør og har gjort, er dette noe av det mange DnF-medlemmer merker: Vagant tar litteraturkritikk og – refleksjon…

Nyeste nummer av Vagant

Av alt som tidsskriftet Vagant er, var, gjør og har gjort, er dette noe av det mange DnF-medlemmer merker: Vagant tar litteraturkritikk og – refleksjon på alvor, er ambisiøse formidlere av litteratur, og får nå også påskjønnelse for selv å lage god tekst. Det er for sin gode bruk av bokmål at Språkrådet gir Vagant, ved redaktør Audun Lindholm, prisen for 2014. Blant de som startet tidsskriftet eller var med i begynnelsen, er Hege Lunde, Alf van der Hagen og nylig avdøde Torunn Borge. I dag består redaksjonen av blant andre Arne Borge, Sigurd Tenningen og Øystein Vidnes. 

Språkrådet gir prisen annenhvert år til bokmålbrukere, og annenhvert til nynorsk. I fjor gikk prisen til Gyrid Gunnes og Edvard Hoem. juryen for prisen sitter Karianne Skovholt, Tiril Rem, Morten A. Strøksnes og Kjartan Vevle