Aktuelt

Stabilt norsk bokmarked

Les statistikken i sin helhet her: http://forleggerforeningen.no/wp-content/uploads/2016/05/Bransjestatistikken_2015-AP.pdf Statistikken viser at det norske bokmarkedet sett under ett steg med 0,3 % fra 2014 til 2015. Markedet…

bransjestatistikk
  • Les statistikken i sin helhet her: http://forleggerforeningen.no/wp-content/uploads/2016/05/Bransjestatistikken_2015-AP.pdf

Statistikken viser at det norske bokmarkedet sett under ett steg med 0,3 % fra 2014 til 2015. Markedet er nå i sum 5 867 mrd kroner (beregnede utsalgspriser). Allmennmarkedet holder seg stabilt, med en marginal nedgang på 0,2 % fra 2014.

Andelen av salget som kommer fra medlemsforlagene i Forleggerforeningen viser en tilsynelatende nedgang. Dette skyldes at et større forlag har endret eierskap. Korrigert for dette er også salget av bøker fra medlems­forlagene stabilt.

Forlagsomsetningen sett under ett holder seg på samme nivå som i fjor. E-bøkene viser en avtagende vekst; omsetningen økte med 18 % i 2015 mot 2014, sammenlignet med en økning på 45 % i 2014 mot året før. Omsetningsnivået er beskjedent: 32 mrd kroner i 2015 mot 27,2 i 2014. Forleggerne antar at det fortsatt vil være moderat vekst i omsetning fra e-bøker for allmennmarkedet, selv om de ser at dette segmentet er i ferd med å stabilisere seg, og at leserne foretrekker en kombinasjon av ulike formater. 

For lydbøker viser de fysiske formatene 12 % tilbakegang til 37,2 mrd kroner, mens nedlastbare lydbøker viser 65 % vekst til 27,5 mrd. Omsetning av digitale læremidler og øvrige digitale produkter viser 27 % vekst til 211 mrd.