Stadig flere kjøper brukte bøker

  Les saken i sin helhet hos NRK: https://www.nrk.no/kultur/auke-i-bruktboksal-utfordrar-bokbransjen-1.14153994   Bokannonser (skjønnlitteratur) på Finn.no 2014-2018: 2014: 35 875 2015: 44 2019 2016: 53 154 2017:…

boker

 

  • Les saken i sin helhet hos NRK: https://www.nrk.no/kultur/auke-i-bruktboksal-utfordrar-bokbransjen-1.14153994

 
Bokannonser (skjønnlitteratur) på Finn.no 2014-2018:

2014: 35 875
2015: 44 2019
2016: 53 154
2017: 83 524
Første halvår 2018: 61 973

Salgs-appen Tise, som ble lansert i 2016, har nå 15.000 bokannonser, ifølge NRK. 

Bookis lanserte nettside og app i desember 2017, og tilbyr salg av både nye bøker og at kunder kan selge brukte bøker.

– Me såg at kundane ynskjer eit større utval, og det får dei ved at me tilbyr sal av brukte bøker. No sel me rundt 30 nye bøker om dagen, og av brukte bøker sel me rundt 50 om dagen, sier Lasse Brurok i Bookis til NRK. – Me nærmar oss 100 000 brukte bøker, og i løpet av august vil me ha tre og ein halv million nye titlar, sier han.

Professor Arne Krokan ved institutt for sosiologi og statsvitskap ved NTNU, sier til NRK at bøker er et privatgode. – Så når du kjøper ei bok kan du gjere kva du vil med den. Me som forbrukarar kan ikkje ta ansvaret for forfattarane sine inntekter, det er det forlaga har, sier han. 

Krokan sammenligner det som skjer med bokbransjen med musikkbransjen som har opplevd at musikerr må satse på andre inntektskilder enn salg av album. Han mener forfattere kan tjene penger på foredrag og festivaler.

– Det er mange mogelegheiter for forfattarane å tene pengar, men ein må kanskje tenke annleis når det gjeld forretningsmodellane som bransjen brukar, sier Krokan til NRK.

Han foreslår også at forlagene burde tilby bruktboksalg, der forfatterne kan tjene pengar også på brukte bøker. – Eg saknar kanskje nytenking frå forlagssektoren her, sier han.

Trine Stensen er direktør i Bokhandlerforeningen og sier at dersom bruktboksalget fører til nedgang i nyboksalget, så kan det få konsekvenser for flere.

– Det kan få konsekvensar for heile verdikjeda. Forfattarane er avhengige av å selje nye bøker, forlaga er det, og bokhandelen også, sier Stensen til NRK. – På lengre sikt kan dette gjere at me får ei lågare inntening på nye bøker. Det blir selt færre bøker, og me må gi ut færre bøker, seier ho.

Bokhandlerforeningen er i gang med en analyse der de ser på hvordan de kan bedre boksalget.

– Me må legge oss kraftig i selen, og møte konkurransen. Samtidig så er samfunnsoppdraget til bokhandelen med å sørge for ein bredde. Me kan ikkje berre selje brukte bøker, for me er avhengige av å selje nye bøker for å få fram nye stemmer, seier hun.