Stadig flere kvinnelige bestselgende forfattere

Halvparten av forfatterne som hadde bøker på topp 100-listen over mestselgende bøker innenfor norsk skjønnlitteratur og sakprosa i 2022, var kvinner. Det er en markant økning hvis vi sammenligner ti år tilbake i tid. I 2022 var halvparten av forfatterne på listen kvinner, sammenlignet med 31 prosent i 2013.

Blant de mestselgende norske kvinnelige forfatterne i 2022 finner vi navn som Ingeborg Arvola, Nina Lykke, Åsne Seierstad, Malin Falch, Marit Kolby og Trude Eide Straume.

Det er til sammen 74 forfattere på listen over de 100 mestselgende bøkene i 2022. Enkelte forfattere har flere titler inne på topp 100 listen. 37 av forfatterne er kvinner, og de står bak tilsammen 49 av titlene. De 37 mannlige forfatterne har til sammen 51 titler på lista.

– Når vi vet at så mange kvinner leser og skriver bøker er det også gledelig at vi har en såpass høy kvinneandel på bestselgerlistene. Samtidig er det en utfordring at fordelingen av litteraturpriser er såpass skjev. Det betyr jo at kvinnelige forfattere ikke får den samme anerkjennelsen for arbeidet sitt som mannlige, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

Kvinner leser mer enn menn. Leserundersøkelsen 2022 (gjennomført for Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen) viste at mens 89 prosent av norske kvinner leser minst en bok i løpet av et år, er det tilsvarende tallet for menn 78 prosent. Kvinner leser også jevnt over flere bøker i løpet av et år. Også Tiktok-trenden Booktok ser ut til å ha slått best an hos unge jenter.

Flere kvinner enn menn jobber i norske bokhandler.

Det er flest kvinnelige forfattere. Balansekunst oppgir at i 2019 var 59 prosent av forfattere kvinner og 41 prosent menn (ifølge SSBs statistikk over lønnstakere, SSB 2020).

Fremdeles går flest litteraturpriser til menn. Syv av ti, fastslo Helene Uri i boka «Hvem sa hva? Om kvinner, menn og språk i 2018».