Startskudd for bokhøsten på Deichman

Deichmanske er et gammelt barn. 22. august feirer hovedbiblioteket sitt 75-års jubileum med å invitere Oslos befolkning til kake og et sammensatt program som "inneholder…

ivanrios.net

Deichmanske er et gammelt barn. 22. august feirer hovedbiblioteket sitt 75-års jubileum med å invitere Oslos befolkning til kake og et sammensatt program som "inneholder minner fra årene som har gått og visjoner om fremtiden og bygging av nytt hovedbibliotek". Det hele er naturligvis gratis.


I anledning feiringen samarbeider også forfatterforeningen med det Deicmanske biblioteket om trykking og skriving av Nyhetsbrev om et lite utvalg 2008- romaner. Bakgrunnen er at det i 2005 ble tatt initiativ til et samarbeid mellom Norsk bibliotekforening og Den norske Forfatterforening for å styrke formidlingen av voksen skjønnlitteratur i bibliotekene. Ett av tiltakene som ble iverksatt var NYHETSBREVET! Det innebar at det i 2007 ble skrevet nyhetsbrev om 50 nye norske skjønnlitterære bøker. Alle brevene ble skrevet etter samme mal og sendt ut via en e-postliste til flere hundre bibliotekarer. I forsøket på stadig å finne nye måter å synliggjøre den skjønnlitteraturen en etter hvert kommer til å finne på biblioteket, er nå 7 norske skjønnlitterære forfattere bedt om å skrive Nyhetsbrev om sine 2008 bøker! Malen er nøyaktig den samme som tidligere, men nå er det forfatterne selv som utfordres til å skrive både bokomtaler og bidra med bonusinformasjon, enten det er om boken, om forfatteren eller begge deler. Nyhetsbrevene vil bli distribuert og omtalt i forbindelse med feiringen!

For å lese hele programmet, både det som går om dagenS og kveldens festprogram: "Bokhøsten starter på Deicman" gå inn på

http://www.deichmanske-bibliotek.oslo.kommune.no/om_oss/article118566-5391.html

Programmet er åpent for alle. Og alle forfattere er hjertelig velkomne, uansett om de er eller ikke er en del av programmet.

En godbit for dem som av pekuniær forlegenhet skyr det historiske bygget bak regjeringen: alle purringer og utestående med det Deichman-materialet du måtte ha liggende hjemme, blir slettet om du stikker innom med dette 22. august!

norsk bibliotekforening Slik forestiller man seg Nye Deichmann. En debatt om visjoner for Bjørvika-prosjektet vil også stå på dagsorden. (Foto: Norsk Bibliotekforening)