Startskudd for Hele Norge leser!

Hele landet er invitert med på lesedugnad i anledning Bokåret 2019. Helenorgeleser.no er nytt sosialt medium for deling av leseopplevelser og en kampanje som skal…

hele_norge_leser_logo

Hele landet er invitert med på lesedugnad i anledning Bokåret 2019. Helenorgeleser.no er nytt sosialt medium for deling av leseopplevelser og en kampanje som skal kåre Norges beste leselag, lesebedrift og lesesirkel. Det er ikke om å gjøre å lese mest – men å lese litt hver dag. Dette er et verktøy for å trene lesekondisen.

─ Nå håper jeg alle blir med på Hele Norge leser, sier kulturminister Trine Skei Grande til NRK.

Før kampanjestart er 1800 lesere registrert og over 1150 bøker lest.

Hovedorganisasjonen Virke er en av deltagerorganisasjonene. Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, sier: – Jeg tror mange voksne har godt av å lese mer, og særlig skjønnlitteratur. Derfor synes vi det er spennende med en kampanje som fremmer lesing, og som skaper en engasjerende lesekonkurranse knyttet til Bokåret 2019.

Også arbeidsgiverforeningen Spekter deltar i kampanjen. – Bøker, litteratur og kunst gir i seg selv helt essensielle bidrag til våre liv. I akselerasjonens tidsalder, der alt går så mye raskere enn før og falske nyheter spres seks ganger raskere enn faktabaserte nyheter, er min påstand at lesing er viktigere enn noen gang, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter. 

– Litteraturen gir oss mulighet til å fordype oss, søke kunnskap og leve oss inn i andre menneskers sted og historie. Jeg tror bøkene og litteraturen er en av de viktigste rustningene vi har for at vi skal kunne manøvrere oss klokt gjennom et mangfoldig og komplekst samfunn. Dessuten viser forskning at kulturbruk virker positivt på vår helse, så her er det bare å oppfordre alle til å ta til boka, fortsetter hun. 

Hele Norge leser er et prosjekt i regi av Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen, og er en del av Bokåret 2019.