Statens kunstnarstipend blir publisert fredag 24/3

sks