Statistisk Sentralbyrå: 25 % av oss leser daglig

Det viser nye tall som Statistisk Sentralbyrå presenterer. Les saken i sin helhet her: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/en-av-fire-leser-boker-daglig På slutten av 90- og begynnelsen av 2000-tallet leste mellom…

leser

Det viser nye tall som Statistisk Sentralbyrå presenterer. Les saken i sin helhet her: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/en-av-fire-leser-boker-daglig

På slutten av 90- og begynnelsen av 2000-tallet leste mellom 17 og 20 prosent av befolkningen en gjennomsnittsdag. De siste årene har andelen stabilisert seg på et nivå rundt 25 prosent.

Bokleserne bruker i snitt en time på å lese daglig. I gjennomsnitt brukte nordmenn 14 minutter daglig på papirboklesing i 2018. Medregnet e-bøker brukte vi 16 minutter. Til sammenligning brukte nordmenn i snitt 10 minutter på boklesing en gjennomsnittsdag i 1998.

En langt større andel kvinner enn menn leser bøker på fritiden. I 2018 leste 16 prosent av mennene og 32 prosent av kvinnene papirbøker. Og forskjellene har økt. Fra 2017 til 2018 var det en nedgang på 4 prosentpoeng i andelen menn som leste, mens andelen kvinner økte med 3 prosentpoeng.

Forskjellen mellom voksne menn og kvinner er større enn blant gutter og jenter. I 2018 hadde 34 prosent av guttene og 35 prosent av jentene mellom 9-15 år lest papirbok en gjennomsnittsdag, mens i aldersgruppen 67-79 år var andelen menn 27 prosent og andelen kvinner 42 prosent.

Romaner og noveller er fortsatt den mest populære boktypen. 63 prosent av de som leste papirbøker en gjennomsnittsdag i 2018, leste denne type skjønnlitteratur. Det har tradisjonelt vært kvinner som foretrekker å lese romaner og noveller, men i 2018 valgte også halvparten av de mannlige leserne slike bøker. 

 

Se detaljene her:  https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/en-av-fire-leser-boker-daglig