Statsbudsjettet: En halv milliard mer til kulturen

Kultur-Norge får over en halv milliard kroner mer å rutte med i statsbudsjettet for 2012. Samlet blir det foreslått 854 millioner kroner til språk, litteratur…

anniken_huitfeldt Foto-Berit_Roald-Scanpix

Kultur-Norge får over en halv milliard kroner mer å rutte med i statsbudsjettet for 2012. Samlet blir det foreslått 854 millioner kroner til språk, litteratur og bibliotek – en økning på 37,7 millioner. Økningen fordeler seg slik: Støtteordninger til litteraturformål under Norsk kulturfond blir øket med 5,8 millioner kroner. Nasjonalbiblioteket får en økning på 21,1 millioner kroner. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og Språkrådet får en økning på 1,6 millioner kroner hver.