Aktuelt

Statsbudsjettet: Kunstnerøkonomien glemt

  – De skjønnlitterære forfatternes medianinntekt fra sitt kunstneriske virke gikk ned med over 40 000 kroner fra 2006 til 2013. Utredningen kom med mange…

sigmund_og_linda_helleland

 
– De skjønnlitterære forfatternes medianinntekt fra sitt kunstneriske virke gikk ned med over 40 000 kroner fra 2006 til 2013. Utredningen kom med mange gode forslag til tiltak, men budsjettforslaget har ingen merkbar oppfølging av dette, sier leder i Forfatterforeningen, Sigmund Løvåsen.
 
I Kulturrådets budsjett til litteraturformål foreslår regjeringen en økning på en halv million. Kulturrådet hadde i sin budsjettsøknad bedt om 11 millioner til den posten som blant annet omfatter innkjøpsordningene for litteratur.
 
– Innkjøpsordningene er et av våre viktigste litteraturpolitiske virkemidler og er under stadig utvikling. Regjeringens minimale økning dekker ikke en gang opp for prisveksten, noe som i realiteten betyr en nedgang i Kulturrådets litteraturbudsjett, sier Løvåsen.
 
Innkjøpsordningene gir økte forfatterinntekter og med det mulighet til å skrive nye bøker. Ordningene fører til en større utgivelsesbredde i forlagene og sikrer oppdaterte boksamlinger i alle landets folkebibliotek.
 
– Økning av forfattervederlaget fra innkjøpsordningene er et svært effektivt og presist virkemiddel for å bedre forfatterøkonomien, nå risikerer vi en nedgang. Helleland har ivret for at Norge skal være hovedland på bokmessa i Frankfurt i 2019, da er det oppsiktsvekkende at de litteraturpolitiske virkemidlene svekkes frem mot dette, sier Sigmund Løvåsen.
 
I fjor sørget Venstre og KrF for at første trinn i en lønnsreform for kunstnerstipendene ble gjennomført. Målet med reformen er å løfte nivået på arbeidsstipendene opp til 50 % av en gjennomsnittlig heltids årslønn. Lønnsreformen er helt glemt i Hellelands budsjettforslag.
 
– Det er stort flertall på Stortinget for denne reformen som vil bety et inntektsløft for svært mange kunstnere. Nå må vi igjen sette vår lit til at de andre partiene sørger for en anstendig kunstnerpolitikk, uttaler Løvåsen.