Status Torgersensaken

Bakgrunnen for vedtaket er at forfatteren og DnF-medlemet Fredrik Fasting Torgersen (77) i 1958 ble dømt til  livsvarig fengsel for seksualdrap. Thorvald Steen er en…

Fredrik Fasting Torgersen. Foto fra Fr. F. Torgersens nettsted

Bakgrunnen for vedtaket er at forfatteren og DnF-medlemet Fredrik Fasting Torgersen (77) i 1958 ble dømt til  livsvarig fengsel for seksualdrap. Thorvald Steen er en av tolv som utgjør ”Torgersengruppen”. De har på vegne av Torgersen begjært saken gjenopptatt. Hovedargumentet er at en rekke fremtredende forskere i dag ser bevismaterialet som felte Fredrik Fasting Torgersen i 1958 i et helt annet lys enn datidens kunnskap gav grunnlag for. Steen kommenterer bevisene: 

– Torgersen ble dømt etter tre beviser: det såkalte avføringsbeviset, barnålbeviset og tannbeviset. Statsadvokaten ønsket å la ”de tause vitner” avgjøre (les: Naturvitenskapen). Dilemmaet nå er at norges ledende eksperter på disse områdene mener at disse bevisene ikke holder. 

– Hva svarer du til motstanden mot gjenopptakelse? 

– At vi bygger vårt rettsvesen på bevis. Dermed ville det i dag vært umulig å dømme Torgersen. Vi har nå et medlem i DnF som er satt i den situasjonen. Det som betyr noe for meg er at gode advokater jobber hardt og gratis for å få saken gjenopptatt. Jeg er glad for at vi nå har en forsvarer og sakkyndige som stiller opp for at vårt medlem kan få best mulig hjelp. Da vi gjorde vedtaket på årsmøtet hadde vi ikke alt på plass. Men nå har vi det, vi har advokat, kontonummer og den videre juridiske gangen. Vi har fått advokat som jobber gratis, men trenger penger til å dekke utgifter i rettsystemet, sier Steen. Han presiserer at eventuelle donasjoner kun går til utgiftene i rettssystemet og at ingen i ressursgruppa får betalt for sitt arbeid. 
Her kan du finne mer informasjon om Torgersengruppens arbeid
gjenopptakelsessaken, og støttegruppe/ veiledning til donasjoner.