Sterkt kildevern

I en tid med terroraksjoner også i Europa kan det fra myndighetenes side være lett å ty til svekkelser av f.eks. kildevernet i kampen mot…

pst_og_penn

I en tid med terroraksjoner også i Europa kan det fra myndighetenes side være lett å ty til svekkelser av f.eks. kildevernet i kampen mot ekstremisme. Men hindringer for det frie ord, en fri presse og fritt journalistisk arbeid gjennom svekket kildevern er feil vei å gå. Journalistikk, dokumentarfilm og litteratur kan gi viktige bidrag til å forstå terrorens vesen og menneskene som står bak. Et sterkt kildevern er med på å bidra til slik innsikt.
 
Vi er mange som håper at vi også etter Høyesteretts kjennelse i morgen skal ha et like strekt kildevern som før.