Stipend til forfatter fra Møre og Romsdal

Per Jøltings legat er opprettet ved testamentarisk disposisjon fra ektefellene Hjørdis og Per Jølting. Legatets formål er å støtte norske billedkunstnere og forfattere med tildeling…

alesund

Per Jøltings legat er opprettet ved testamentarisk disposisjon fra ektefellene Hjørdis og Per Jølting. Legatets formål er å støtte norske billedkunstnere og forfattere med tildeling av stipend.

Søknad på fastsatt skjema som ligger på Larhammer Aarseth Advokatfirmas hjemmeside: www.larhammeraarseth.no under «Aktuelt», sendes til legatets sekretariat:

Advokat Helge Aarseth, 
Larhammer Aarseth Advokatfirma AS, 
Boks 248, 6401 Molde 
tlf. 71 19 16 00

molde@eurojuris.no

innen 20. oktober 2020.