Stipend til kunstner i Halden eller Aremark

Otilie og Frithjof E. Byes minnefond lyser ut et kunstnerstipend til en forfatter eller billedkunstner i Halden eller Aremark.

UTLYSNING AV STIPEND

Otilie og Frithjof E. Byes minnefond lyser ut ett kunstnerstipend til en forfatter eller
billedkunstner i Halden eller Aremark. Stipendet er på kr. 25.000,-.

Otilie og Frithjof E. Byes minnefond deler ut kunstnerstipend til lokale forfattere og billedkunstnere. Stipendiet er finansiert av royalties fra forfatteren Frithjof E. Byes romaner om skogskjempen Alv Udda. Minnefondet ble stiftet av forfatterens datter, Solveig Bye Havstad, for å minne ettertiden om forfatterskapet. Et av fondets formål å yte økonomisk støtte til forfattere og billedkunstnere i Halden og Aremark. Det stilles ingen krav til hvordan stipendsummen skal disponeres. Søkeren må sende begrunnet søknad til minnefondet innen søknadsfristen, og stipend vil deles ut samme år.

Styret i minnefondet benytter seg av disse kriteriene i vurderingen av søknader til fondet: Som profesjonell forfatter regnes forfattere som er utgitt på anerkjent forlag, samt eventuelt er under utdanning eller har studert ved forfatterutdanning. Forfatteren kan virke som skjønnlitterær forfatter innen både voksen- og barnelitteratur. Som profesjonell billedkunstner regnes kunstnere som er under utdanning eller har gjennomført høyere kunstutdanning, samt kunstnere som har deltatt på utstillinger og prosjekter med høyt faglig nivå eller som kan vise til utsmykkingsoppdrag, innkjøp, stipender og priser. Kriteriene har som formål å sikre at minnefondets stipender tildeles profesjonelle forfattere og billedkunstnere.

Begrunnet søknad sendes til frithjof.e.bye@gmail.com innen 1. august. Utdelingen vil skje høsten 2021.