Stipendpolitikk på Debatten

Tirsdag kveld gjestet DnF-leder Brynjulf Jung Tjønn, påtroppende leder Bjørn Vatne, DnF-medlem og tidligere leder Anne Oterholm, samt Thomas Lundbo som representant for Det litterære Råd Debatten for å snakke om framtida til norsk stipendpolitikk.

I studio møtte de Forfatterforbundet-medlemmer Anne Holt og Toril Brekke, samt leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen. Samtalen kretset rundt den senere tids debatt om sammensetningen av komitéen som oppnevner til Statens kunstnerstipend.

Påtroppende leder Bjørn Vatne understrekte innledningsvis at kronikken som en gruppe DnF-medlemmer publiserte i VG i slutten av januar er et «uttrykk for uro fra en profesjonell yrkesgruppe som ser sine rammevilkår bli truet med endring».

DnF-leder Brynjulf Jung Tjønn, med på direkteoverføring fra Bergen, trakk senere fram at det er synd debatten ender opp å handle om makt og elitisme.

«Dette handler om at regjeringen har lagt fram en kunstnermelding, og det skjer hvert trettiende år, det skjer veldig sjeldent», sa Jung Tjønn. «Kunstnermeldingen, Kunstnarkår, skal forme framtidens kunstnerpolitikk. Den norske Forfatterforening har, som de andre kunstnerorganisasjonene spilt inn sine tanker om hvordan framtidens kunstnerpolitikk skal være. Da har vi blant annet sett at det i Kunstnarkår er et ønske om at mulighetene kunstnerorganisasjonene generelt har ved å ha sekretariatsfunksjonen, skal flyttes nærmere makta, det skal bli mindre armlengdes avstand».

Jung Tjønn utdypet også at DnF har spilt inn hva foreningen tenker er den beste måten å fordele stipendene på.

«Ettersom det er så få kunstnerstipender så må det være en stipendkomité som leser alle bøker som blir utgitt og at man har en stipendkomité som diskuterer litteraturen, slik at en klarer å prioritere blant de forfatterne som kvalifiserer seg aller mest til disse stipendene».

Anne Oterholm trakk fram at det er utrolig mange gode forfattere i Norge som ikke får stipender. Hun var opptatt av sammensetningen av stipendkomitéen og hvordan den vurderer kvalitet. Hun sa at det bør finnes mange ulike ståsteder i komitéen, at de må ha lest grundig gjennom mye litteratur når de møtes og snakker sammen.