Stipendstatistikk (II)

Les også første sak: http://forfatterforeningen.no/artikkel/stipendstatistikk-i#.WB7bw8kUNl0 Kjønn og stipendfordeling Tar vi utgangspunkt i antall tildelinger totalt ser vi at i 2011 fikk kvinner 40,3 % av…

budsjett

Les også første sak: http://forfatterforeningen.no/artikkel/stipendstatistikk-i#.WB7bw8kUNl0

Kjønn og stipendfordeling

Tar vi utgangspunkt i antall tildelinger totalt ser vi at i 2011 fikk kvinner 40,3 % av antall tildelinger, men alle tildelingene lå under 600.000 (altså ett- to- eller treårig arbeidsstipend eller mindre diversestipend). Menn fikk samme året 59,7 % av tildelingene. Hovedtyngden av tildelingene til menn lå under 600.000, men det var også 3,3 % som lå mellom 800.000 – 1 mill (altså langvarige arbeidsstipend, som f.eks. femårig arbeidsstipend).

I 2012 går 44,5 % av tildelingene til kvinner, men fortsatt ingen tildeling av de største stipendene.

Utvikling til 2016 viser at antall stipendtildelinger er fordelt likt mellom kjønnene. Vi ser også at kvinnene fra og med 2014 tildeles de store stipendene på lik linje med mennene.

År

Antall stipend tildelt

Kvinner

Menn

 2011

 154

 40,3%

59,7% 

 2012

 110

 44,5%

 55,5%

 2013

 119

 42,0%

 58,0%

 2014

 115

 46,1%

 53,9%

 2015

 112

 42,0%

 58,0%

 2016

 118

 50,0%

 50,0%

 

Utgitte titler – antall tildelinger:

For å se på hvordan tildelingene fordeles på forfattere i ulike faser av forfatterskapet har vi valgt å se på antall utgivelser en forfatter har på tildelingstidspunktet. Vi har tatt utgangspunkt i skjønnlitterære utgivelser for voksne og fordelt det i gruppen 1-3 titler, 2-10 titler og 10+ titler. Igjen er det antall tildelinger som telles, ikke størrelsen på stipendene.

Tallene er relativt stabile og vi ser at gruppen forfattere som har utgitt 1-3 titler mottar tilnærmet halvparten av stipendtildelingene. Ser vi imidlertid nærmere på tallene ser vi at det er særlig på diversestipendene (altså mindre stipender enn arbeidsstipend) og statens arbeidsstipend for yngre denne gruppen dominerer. Det at denne gruppen mottar en så stor andel av tildelingene, sier derfor ikke noe om andelen av stipendmidlene gruppen mottar.

Du kan lese om forrige stipendstatistikk fra 2011 her:

Statistikk over stipendtildelinger på 2000-tallet