Aktuelt

Stipendtildelinger 2013

DnFs VEDERLAGSFONDS ARBEIDSSTIPEND (185 søkere i 2013): Kan gis for 1-5 år og i 2013 utgjør den årlige utbetalingen brutto kr 202.000,-. Stipendet innberettes som…

fjaerpenn
  • DnFs VEDERLAGSFONDS ARBEIDSSTIPEND

(185 søkere i 2013):

Kan gis for 1-5 år og i 2013 utgjør den årlige utbetalingen brutto kr 202.000,-. Stipendet innberettes som næringsinntekt. Det er ingen begrensninger knyttet til stipendet hva angår lønnet arbeid.

Tildelinger 2013:

Beate Grimsrud 3 år
Helge Torvund 2 år
Nils-Øivind
Haagensen  3 år
Geir Olav Jørgensen 2 år
Kristian Hæggernes 2 år
Tove Nilsen 2 år
Jan Grue  2 år
Odd W Surén 2 år
Arild Rein  2 år
Terje Holtet Larsen 2 år
Lars Ove Seljestad 2 år
Thomas Marco Blatt 1 år
Kristine Næss 2 år
Morten Claussen 2 år

  • DIVERSESTIPEND

(205 søkere i 2013):

Stipendet kan brukes til spesifikke formål som for eksempel kurs-/reisevirksomhet, innkjøp av utstyr og leie av kontor, men også til frikjøp av tid som permisjon fra arbeid eller annet som gir forfatteren tid og rom til å skrive.

Tildelinger 2013:

Pål Gitmark Eriksen kr 38 000
Stig Aasvik kr 110 000
Rønnaug Kleiva kr 80 000
Tonje Røed kr 80 000
Karin Moe kr 80 000
Ingrid Z Aanestad kr 80 000
Synne Lea  kr 60 000
Audun Mortensen kr 60 000
Gunnhild Øyehaug kr 60 000
Kristian Bergquist kr 60 000
Majken van Bruggen kr 60 000
Paal Helge Haugen kr 30 000
Rune Christiansen kr 30 000
Jon Øystein Flink kr 60 000
Selma Lønning Aarø kr 60 000
Gunnar Wærnes kr 60 000
Cornelius Jakhelln kr 60 000

  • DEN NORSKE FORLEGGERFORENINGS LEGAT

(155 søkere i 2013):

Antall og størrelse på stipend avhenger av legatets avkastning.
Krever ingen spesiell begrunnelse.

Tildelinger 2013:

Arnfinn Kolerud kr 6 250
Victoria Durnak kr 6 250

  • DnFs STIPENDFOND

(163 søkere i 2013):

(Heri opptatt Olaf Schous legat, Knut Hamsuns fond, Ibsen-Bjørnson-fondet, Rolf Stenersens
fond, Nordahl Griegs minnefond og Ole Bangs, Nini og Johan Ankers, Oscar Aagaards, Solvejg Eriksens, Astrid Hjertenæs Andersens, Gudrun Brauti Knutlids og Einar Knutlids, Einar Tellefsens og Lars K. Østerholt og hustru Ingeborgs legater, samt Tarjei Vesaas Debutantlegat (uten søknad). Det kreves ingen spesiell begrunnelse.

Tildelinger 2013:

Laila Stien  kr 59 400
Thomas Lundbo kr 25 000
Arnfinn Kolerud kr 25 000
Victoria Durnak kr 10 000

 

  • ERNST ORVILLS LEGAT

Tildeles en norsk lyriker og skal fortrinnsvis benyttes som reisestipend (uten søknad).

Tildeling 2013:
Eirik Skrede

  • MAGNE ØSTBYS LEGAT

Tildeles fortrinnsvis til unge talenter eller eldre velfortjente forfattere som aldri tidligere har fått stipendstøtte (uten søknad).

Tildeling 2013:
Lars H. Raavand

  • SENIORSTIPEND

fra Solidaritetsfondet for forfattere mellom 55 og 67 år

(13 søkere i 2013):

Det tildeles inntil 5-årig arbeidsstipend (årlig sum tilsvarende statens arbeidsstipend) til medlemmer av DnF over 55 år. Søkerne må ha et langvarig forfatterskap bak seg, og fortsatt være aktive forfattere. Søkere som har mindre enn 5 år igjen til pensjonsalder kan tildeles stipendet for tidsrommet fram til 67 år. Stipendet kan søkes fornyet etter utløpt periode. Mottakere av dette stipendet kan i stipendperioden ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold i stilling som overstiger 50 %. Medlemmer som innehar garantiinntekt kan ikke tildeles stipendet.

Tildeling 2013:

Toril Wardernær (fornyet med 3 år)

  • NORDISKE FORFATTERSTIPEND fra Kulturdepartementet

(20 søkere i 2013):

Fire reisestipend (i 2013 à kr 20.000,-) som skal benyttes til studiereiser til henholdsvis Danmark, Finland, Island og Sverige. (Færøyene og Grønland hører inn under Danmark). Stipendene er ment å skulle dekke reise og opphold i ca. 1 mnd.

Tildelinger 2013:

Ragnhild Moe (Edy Poppy) Island
Espen Haavardsholm  Sverige
Ole Robert Sunde  Danmark
Morten Øen  Finland

  • TARJEI VESAAS DEBUTANTPRIS

Prisen tildeles årets beste skjønnlitterære debutant. Debutantprisen ble innstiftet av Tarjei Vesaas i 1964 med pengene han mottok som vinner av Nordisk Råds litteraturpris. Prisen er nå på kr 60 000.

Tildeling 2013:

Peter Franziskus Strassegger

Stipend tildeles uavhengig av medlemskap i DnF.

DnF offentliggjør ikke tildeling av andre stipend som Det litterære Råd er jury for, da giverne selv ønsker å gjøre dette ved en senere anledning. Dette gjelder bl.a. Bokhandlerforeningens forfatterstipend og Rogaland fylkeskommunes forfatterstipend.

Her er lenken til tildelingene fra Kulturrådet: http://kulturradet.no/810