Stipendtildelinger 2014

Stipend tildeles uavhengig av medlemskap i DnF.  DnFs VEDERLAGSFONDS ARBEIDSSTIPEND (178 søkere i 2014): Kan gis for 1-5 år og i 2014 utgjør den årlige…

Stipend tildeles uavhengig av medlemskap i DnF. 

DnFs VEDERLAGSFONDS ARBEIDSSTIPEND (178 søkere i 2014):

Kan gis for 1-5 år og i 2014 utgjør den årlige utbetalingen brutto kr 205.000,-. Stipendet innberettes som næringsinntekt. Det er ingen begrensninger knyttet til stipendet hva angår lønnet arbeid.

Tildelinger 2014:

Ingrid Z Aanestad 2 år

Torgrim Eggen 3 år

Svein Roger Nilsen 2 år

Øivind Hånes 2 år

Aksel Selmer 2 år

Astrid Nordang 1 år

Michael Konupek 1 år

Arild Vange 3 år

Henning Bergsvåg 2 år

Inghill Johansen 1 år

Jens M Johansson 2 år

Vegard Tideman Sørland 2 år

Ellen G Foros 2 år

Sigmund Holm-Jensen 2 år

Johan B Mjønes 2 år

Gaute Heivoll 3 år

Nicolai Houm 1 år
 

DIVERSESTIPEND (183 søkere i 2014):

Stipendet kan brukes til spesifikke formål som for eksempel kurs-/reisevirksomhet, innkjøp av utstyr og leie av kontor, men også til frikjøp av tid som permisjon fra arbeid eller annet som gir forfatteren tid og rom til å skrive.

Tildelinger 2014:

Kristian Klausen 120 000

Stig Aasvik 120 000

Marit Kaldhol 100 000

Ingrid Storholmen 100 000

Håvard Syvertsen 100 000

Finn Øglænd 100 000

Bergljot Nordal 60 000

Thomas Marco Blatt 60 000

Lars Ramslie 50 000

Benedicte M Kroneberg 60 000

Tor Eystein Øverås 60 000

Annette Mattsson 30 000

Øystein Hauge 30 000

Lars Haga Raavand 60 000
 

DEN NORSKE FORLEGGERFORENINGS LEGAT (153 søkere i 2014):

Antall og størrelse på stipend avhenger av legatets avkastning.

Krever ingen spesiell begrunnelse.

Tildelinger 2014:

Øystein Hauge 8 250

Victoria Bø 8 250
 

DnFs STIPENDFOND (157 søkere i 2014):

(heri opptatt Olaf Schous legat, Knut Hamsuns fond, Ibsen-Bjørnson-fondet, Rolf Stenersens fond, Nordahl Griegs minnefond og Ole Bangs, Nini og Johan Ankers, Oscar Aagaards, Solvejg Eriksens, Astrid Hjertenæs Andersens, Gudrun Brauti Knutlids og Einar Knutlids, Einar Tellefsens og Lars K. Østerholt og hustru Ingeborgs legater, samt Tarjei Vesaas

Debutantlegat (uten søknad). Det kreves ingen spesiell begrunnelse.

Tildelinger 2014:

Jan Chr. Næss 34400

ERNST ORVILLS LEGAT

Tildeles en norsk lyriker og skal fortrinnsvis benyttes som reisestipend (uten søknad).

Tildelinger 2014:

Rawdna Carita Eira 2 500
 

MAGNE ØSTBYS LEGAT

Tildeles fortrinnsvis til unge talenter eller eldre velfortjente forfattere som aldri tidligere har fått stipendstøtte (uten søknad).

Tildelinger 2014:

Hilde Østby 1 600
 

NORDISKE FORFATTERSTIPEND fra kulturdepartementet (57 søkere i 2014):

Fire reisestipend (i 2014 à kr 20.000,-) som skal benyttes til studiereiser til henholdsvis Danmark, Finland, Island og Sverige. (Færøyene og Grønland hører i denne sammenhengen inn under Danmark). Stipendene er ment å skulle dekke reise og opphold i ca. 1 mnd.

Tildelinger 2014:

Danmark: Mansur Rajih

Finland: Nils Henrik Smith

Island: Jo Torkjel Fenne

Sverige: Annette Mattsson
 

TARJEI VESAAS DEBUTANTPRIS

Prisen tildeles årets beste skjønnlitterære debutant. Debutantprisen ble innstiftet av Tarjei Vesaas i 1964 med pengene han mottok som vinner av Nordisk Råds litteraturpris. Prisen er nå på kr 60 000.

Tildelinger 2014:

Gine Cornelia Pedersen

DnF offentliggjør ikke tildeling av andre stipend som Det litterære Råd er jury for, da giverne selv ønsker å gjøre dette ved en senere anledning. Dette gjelder bl.a. Bokhandlerforeningens forfatterstipend og Rogaland fylkeskommunes forfatterstipend.