Aktuelt

Stipendtildelinger 2015

DnFs VEDERLAGSFONDS ARBEIDSSTIPEND (177 søkere i 2015): Kan gis for 1-5 år og i 2015 utgjør den årlige utbetalingen brutto kr 210 000,-. Stipendet innberettes som…

DnFs VEDERLAGSFONDS ARBEIDSSTIPEND (177 søkere i 2015):

Kan gis for 1-5 år og i 2015 utgjør den årlige utbetalingen brutto kr 210 000,-. Stipendet innberettes som næringsinntekt. Det er ingen begrensninger knyttet til stipendet hva angår lønnet arbeid.
Tildelinger 2015:

 • Gulliksen, Geir: 3 år
 • Høvring, Mona: 5 år
 • Storholmen, Ingrid: 5 år
 • Knudsen, Cathrine: 3 år
 • Carmona-Alvarez, Pedro: 2 år
 • Surén, Odd Wilhelm: 2 år
 • Senderud, Kjersti Bronken: 3 år
 • Hovland, Ragnar: 2 år
 • Skjelbred, Margaret: 1 år
 • Rishøi, Ingvild Hedemann 3 år
 • Dahle, Gro: 5 år
 • Raavand, Lars Haga: 2 år
 • Kaldhol, Marit: 2 år
 • Seljestad, Lars Ove: 2 år
 • Kleiva, Rønnaug: 3 år
 • Jørgensen, Geir Olav: 2 år
 • Klausen, Kristian : 2 år
 • Nor-Hansen, Henrik: 2 år
 • Syvertsen, Håvard: 2 år
 • Flink, Jon Øystein: 2 år

DIVERSESTIPEND (171 søkere 2015):
Stipendet kan brukes til spesifikke formål som for eksempel kurs-/reisevirksomhet, innkjøp av utstyr og leie av kontor, men også til frikjøp av tid som permisjon fra arbeid eller annet som gir forfatteren tid og rom til å skrive.
Tildelinger 2015:

 • Nordal, Bergljot: 140 000
 • Axelsen, Sunniva Lye: 140 000
 • Flatland, Helga: 90 000
 • Næss, Jan Christopher: 90 000
 • Hæggernes, Kristian Seljenes: 90 000
 • Lundbo, Thomas: 90 000
 • Hjemås, Rune: 90 000
 • He, Dong: 80 000
 • Grue, Jan: 80 000
 • Blatt, Thomas: Marco 80 000
 • Stranger, Simon: 60 000
 • Eikemo, Marit: 60 000
 • Bull-Hansen, Bjørn Andreas: 60 000
 • Øverås, Tor Eystein 60 000
 • Wolf, Øystein Wingaard: 60 000
 • Øglænd, Finn: 60 000
 • Nordang, Astrid: 60 000
 • Borchgrevink, Aage Storm: 30 000
 • Fonneland, Anne Karin: 30 000
 • Norheim, Jørgen: 30 000

SENIORSTIPEND FRA SOLIDARITETSFONDET (15 søkere i 2015)
Tildelinger 2015:

 • Odd Klippenvåg (fornyet til pensjonsalder)
 • Karin Sveen (fornyet til pensjonsalder)

DEN NORSKE FORLEGGERFORENINGS LEGAT (134 søkere i 2015):
Antall og størrelse på stipendet avhenger av legatets avkastning.
Krever ingen spesiell begrunnelse.
Tildelinger 2015:

 • Kirketeig, Siw Anita: 6 750
 • Schoulgin, Eugene: 6 750

DnFs STIPENDFONDS (141 søkere 2015):
(heri opptatt Olaf Schous legat, Knut Hamsuns fond, Ibsen-Bjørnson-fondet, Rolf Stenersens fond, Nordahl Griegs minnefond og Ole Bangs, Nini og Johan Ankers, Oscar Aagaards, Solvejg Eriksens, Astrid Hjertenæs Andersens, Gudrun Brauti Knutlids og Einar Knutlids, Einar Tellefsens og Lars K. Østerholt og hustru Ingeborgs legater, samt Tarjei Vesaas Debutantlegat (uten søknad). Det kreves ingen spesiell begrunnelse.
Tildelinger 2015:

 • Bortne, Anders: 26000
 • Søilen, Magnus: Grova 26000

ERNST ORVILS LEGAT
Tildeles en norsk lyriker og skal fortrinnsvis benyttes som reisestipend (uten søknad).
Tildelinger 2015:

 • Kirketeig, Siw Anita: 2 000

MAGNE ØSTBYS LEGAT
Tildeles fortrinnsvis til unge talenter eller eldre velfortjente forfattere som aldri tidligere har fått stipendstøtte (uten søknad).
Tildelinger 2015:

 • Guddal, Anne Helene: 1 400

NORDISKE FORFATTERSTIPEND fra Kulturdepartementet (31 søkere i 2015)
Fire reisestipend (i 2015 à kr 20 000,-) som skal benyttes til studiereiser til henholdsvis Danmark, Finland, Island og Sverige. (Færøyene og Grønland hører i denne sammenhengen inn under Danmark). Stipendene er ment å skulle dekke reise og opphold i ca. 1 mnd.
Tildelinger 2015:

 • Danmark: Mortensen, Audun
 • Finland: Skaret, Erlend Flornes
 • Island: Hauge, Eivind Riise
 • Sverige: Bø, Victoria

TARJEI VESAAS DEBUTANTPRIS
Prisen tildeles årets beste skjønnlitterære debutant under 35 år. Debutantprisen ble innstiftet av Tarjei Vesaas i 1964 med pengene han mottok som vinner av Nordisk Råds litteraturpris.
Prisen er nå på kr 60 000.
Tildelinger 2015:

 • Amalie Kasin Lerstang 

DnF offentliggjør ikke tildeling av andre stipend som det litterære Råd er jury for, da giverne selv ønsker å gjøre dette ved en senere anledning. Dette gjelder bl.a. Bokhandlerforeningens forfatterstipend og Rogaland fylkeskommunes forfatterstipend.

Stipend tildeles uavhengig av medlemskap i DnF.

 • Vi minner om at informasjon om Statens kunstnerstipend vil komme direkte fra Kulturrådet. Deres nettsted finner du her: http://www.kulturradet.no/tildelingslister