Stipendtildelinger 2017

Stipend tildeles uavhengig av medlemskap i DnF. DnFs VEDERLAGSFONDS ARBEIDSSTIPEND (226 søkere): Kan gis for 1-5 år og i 2017 utgjør den årlige utbetalingen brutto…

mynter_penger

Stipend tildeles uavhengig av medlemskap i DnF.

DnFs VEDERLAGSFONDS ARBEIDSSTIPEND (226 søkere):

Kan gis for 1-5 år og i 2017 utgjør den årlige utbetalingen brutto kr 246 300. Det er ingen begrensninger knyttet til stipendet hva angår lønnet arbeid.

 

Tildelinger 2017:

Frobenius, Nikolaj                          3 år

Orten, Øystein                               2 år

Palonen, Caroline Kaspara             1 år

Hovland, Ragnar                            1 år

Lindset, Hilde                                1 år

Linnestå, Aasne                            2 år

Ulset, Mari                                    2 år

Strømsborg, Linn                           1 år

Hofstad Evjemo, Eivind                 2 år

Bergsvåg, Henning H.                    2 år

Wærness, Gunnar                         3 år

Kielland, Victoria                           1 år

Breiteig, Bjarte                              2 år

Øglænd, Finn                                2 år

Uri, Helene                                    2 år

Torgersen, Bård                             1 år

Baugstø, Line                                2 år

Grue, Jan                                      1 år

Kriznik, Heidi Marie                        1 år

     

 

VEDERLAGSFONDETS DIVERSESTIPEND (217 søkere):

Stipendet kan brukes til spesifikke formål som for eksempel kurs-/reisevirksomhet, innkjøp av utstyr eller leie av kontor, men også til frikjøp av tid som permisjon fra arbeid eller annet som gir forfatteren tid og rom til å skrive.

 

Tildelinger 2017:              

Heivoll, Gaute                                           kr 100 000

Skaret, Erlend Flornes                               kr 100 000

Svanes, Tor Even                                      kr 100 000

Andersen, Dan Aleksander                         kr 100 000

Aasprong, Monica                                      kr 100 000

Riise, Charlotte                                         kr 60 000

Despard, Annabelle                                   kr 60 000

Seljestad, Lars Ove                                  kr 80 000

Stien, Laila                                              kr 30 000

Bø, Victoria                                             kr 20 000

Kaslegard (Nordal), Bergljot                       kr 60 000

Larsen, Irene                                            kr 50 000

Mortensen, Audun                                    kr 60 000

Røed, Tonje                                             kr 50 000

Pedersen, Torgeir Rebolledo                      kr 90 000

Behn, Ari                                                 kr 60 000

Claussen, Morten                                     kr 60 000

Stranger, Simon                                       kr 60 000

Øverås, Tor Eystein                                 kr 60 000

Kleppen, Grete                                        kr 50 000

Sundstøl, Vidar                                       kr 40 000

Skoglund, Tommy                                    kr 40 000

Linde, Heidi                                            kr 60 000

Mühleisen, Wencke                                 kr 40 000

Junker, Merete                                        kr 15 000

Løken, Stig Beite                                    kr 10 000

Kvalshaug, Vidar                                     kr 40 000

Høyer, Fredrik                                         kr 25 000

Wichne, Erlend                                       kr 40 000

Skåden, Sigbjørn                                    kr 40 000

Rui, Juliane                                            kr 30 000

Sværen, Jørn H                                      kr 40 000

Mørck, Sidsel                                         kr 15 000

Rzadkowska, Joanna                              kr 15 000

 

 

NORDISKE FORFATTERSTIPEND fra Kulturdepartementet (14 søkere)

Fire reisestipend (i 2016 à kr 20 000,-) som skal benyttes til studiereiser til henholdsvis Danmark, Finland, Island og Sverige. (Færøyene og Grønland hører i denne sammenhengen inn under Danmark). Stipendene er ment å skulle dekke reise og opphold i ca. 1 måned.

 

Tildelinger 2017:

Danmark:                            Syvertsen, Håvard                                         

Finland:                               Hødnebø, Tone

Island:                                  Sunde, Ole Robert                         

Sverige:                               Torheim, Anne Karin                     

 

     

SENIORSTIPEND FRA SOLIDARITETSFONDET (22 søkere)

Tildelinger 2017:

Einar O. Risa                 fornyet med 3 år

Ingvar Ambjørnsen         3 år

 

 

TARJEI VESAAS DEBUTANTPRIS

Prisen tildeles årets beste skjønnlitterære debutant under 35 år. Debutantprisen ble innstiftet av Tarjei Vesaas i 1964 med pengene han mottok som vinner av Nordisk Råds litteraturpris.

Prisen er nå på kr 60 000. Vinner er Jan Kristoffer Dale.

 

DnF offentliggjør ikke tildeling av andre stipend som det litterære Råd er jury for, da giverne selv ønsker å gjøre dette ved en senere anledning.

 

 

MAGNE ØSTBYS LEGAT, ERNST ORVILS LEGAT OG FORLEGGERFORENINGENS LEGAT

Grunnet lave renteinntekter deles det i år ikke ut midler fra Magne Østbys legat, Ernst Orvils legat og Forleggerforeningens legat.