Stipendtildelinger 2019

Stipend tildeles uavhengig av medlemskap i DnF. Vi minner om at informasjon om Statens kunstnerstipend kommer direkte fra Kulturrådet: https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/tildelingslister-statens-kunstnerstipend    DnFs VEDERLAGSFONDS ARBEIDSSTIPEND (266 søkere):…

Stipendtildelinger 2019

Stipend tildeles uavhengig av medlemskap i DnF.

Vi minner om at informasjon om Statens kunstnerstipend kommer direkte fra Kulturrådet: https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/tildelingslister-statens-kunstnerstipend 

 

DnFs VEDERLAGSFONDS ARBEIDSSTIPEND (266 søkere):

Kan gis for 1-5 år og i 2019 utgjør den årlige utbetalingen brutto kr 268 200. Det er ingen begrensninger knyttet til stipendet hva angår lønnet arbeid.

 

Tildelinger 2019:

Arvola, Ingeborg                                              3 år

Dahl, Kjell Ola                                                  2 år

Grue, Jan                                                         1 år

Haagensen, Nils-Øivind                                   2 år

Harstad, Johan                                                 2 år

Høyer, Ida Hegazi                                            3 år

Ingebrigtsen, Eirik                                           2 år

Kittelsen, Erling                                                1 år

Koritzinsky, Roskva                                         2 år

Køltzow, Liv                                                      2 år

Lillegraven, Ruth                                              3 år

Lindset, Hilde                                                    1 år

Løveid, Cecilie                                                 3 år

Marstein, Trude                                                4 år

Pedersen, Torgeir Rebolledo                           2 år

Ramsli, Lars Einar Damien                             1 år

Schreiner, Per                                                  2 år

Torvund, Helge                                                 2 år

Tusvik, Marit                                                      2 år

Ødegård, Knut                                                  1 år

 

VEDERLAGSFONDETS DIVERSESTIPEND (257 søkere):

Stipendet kan brukes til spesifikke formål som for eksempel kurs-/reisevirksomhet, innkjøp av utstyr eller leie av kontor, men også til frikjøp av tid som permisjon fra arbeid eller annet som gir forfatteren tid og rom til å skrive.

 

Tildelinger 2019:              

Ali, Sumaya Jirde                                              kr 20 000

Alishahi, Soudabeh                                          kr 20 000

Breiteig, Bjarte                                                 kr 100 000

Bull-Hansen, Bjørn Andreas                            kr 60 000

Claussen, Morten                                            kr 30 000

Dahle, Runar Kringeland                                 kr 20 000

Dale, Jan Kristoffer                                          kr 30 000

Durnak, Victoria                                               kr 20 000

Elstad, Paal                                                      kr 20 000

Erstad, Veronika                                               kr 150 000

Granlund, Ted M.                                             kr 30 000

Hagabakken, Wenche-Britt                              kr 30 000

Haugane, Karin                                                 kr 30 000

Hauge, Øystein                                                 kr 20 000

Heggem, Vilde                                                  kr 30 000

Hjemås, Rune F,                                               kr 20 000

Huke, Marte                                                      kr 30 000

Isakstuen, Monica                                           kr 100 000

Johansen, Stian                                               kr 30 000

Kielland, Victoria                                              kr 20 000

Larssen, Eivind Sudman                                  kr 30 000

Lenth, Lars                                                      kr 30 000

Lindkvist, Ellisiv                                              kr 20 000

Lund, Inger Wold                                             kr 30 000

Lundbo, Thomas                                              kr 60 000

Løken, Stig Beite                                              kr 20 000

Lønn, Øystein                                                    kr 30 000

Løvåsen, Sigmund                                            kr 20 000

Nistad, Ingvar                                                    kr 20 000

Palonen, Caroline Kaspara                                 kr 20 000

Pedersen, Gine Cornelia                                    kr 100 000

Persen, Synnøve                                                 kr 30 000

Rui, Juliane                                                          kr 60 000

Schoulgin, Eugene                                                kr 25 000

Skomsvold, Kjersti Annesdatter                           kr 100 000

Sortland, Gaute                                                    kr 20 000

Stien, Laila                                                            kr 30 000

Sveen, Karin                                                         kr 100 000

Tuverud, Rune                                                       kr 150 000

Øverås, Tor Eystein                                               kr 55 000

Aas, Margrethe                                                      kr 20 000

Aasprong, Monica                                                 kr 20 000

 

NORDISKE FORFATTERSTIPEND fra Kulturdepartementet (11 søkere)

Fire reisestipend (i 2019 à kr 20 000,-) som skal benyttes til studiereiser til henholdsvis Danmark, Finland, Island og Sverige. (Færøyene og Grønland hører i denne sammenhengen inn under Danmark). Grunnet manglende søknader til Finland ble det i år i stedet delt ut to stipend til Island. Stipendene er ment å skulle dekke reise og opphold i ca. 1 måned.

 

Tildelinger 2019:

Danmark:                            Horgar, Fartein                                

Island:                                 Bø, Victoria

Island:                                  Hatløy, Kjartan

Sverige:                               Pedersen, Erling

     

SENIORSTIPEND FRA SOLIDARITETSFONDET (19 søkere)

Grunnet manglende inntekter til Solidarietsfondet ble det ikke tildelt noen nye hjemler i 2019.

 

TARJEI VESAAS’ DEBUTANTPRIS

Prisen tildeles årets beste unge skjønnlitterære debutant. Debutantprisen ble innstiftet av Tarjei Vesaas i 1964 med pengene han mottok som vinner av Nordisk Råds litteraturpris.

Prisen er nå på kr 60 000. Vinner er Lars Svisdal.

 

DnF offentliggjør ikke tildeling av andre stipend som det litterære Råd er jury for, da giverne selv ønsker å gjøre dette ved en senere anledning.

 

MAGNE ØSTBYS LEGAT, ERNST ORVILS LEGAT OG FORLEGGERFORENINGENS LEGAT

Grunnet lave renteinntekter deles det i år ikke ut midler fra Magne Østbys legat, Ernst Orvils legat og Forleggerforeningens legat.

 

BOKHANDELENS JUBILEUMSSTIPEND                  

Gave fra Bokhandlerforeningen gitt til DnF i anledning 125årsjubileet.

Amalie Kasin Lerstang                                                                   kr 50 000