Stipendtildelinger 2022

Her er årets stipendtildelinger.

Vi minner om at informasjon om Statens kunstnerstipend kommer direkte fra Kulturrådet.


Stipend tildeles uavhengig av medlemskap i DnF.

DnFs VEDERLAGSFONDS ARBEIDSSTIPEND (289 søkere):
Kan gis for 1-5 år og i 2022 utgjør den årlige utbetalingen brutto kr 290 000. Det er ingen begrensninger knyttet til stipendet hva angår lønnet arbeid.

Tildelinger 2022:

Aarø, Selma Lønning 1 år
Danielsen, Kristin Auestad 1 år
Furre, Heidi 2 år
Haavardsholm, Espen 2 år
Haugane, Karin 2 år
Jørgensen, Geir Olav 1 år
Nesbø, Sivert 1 år
Sortland, Gaute M 1 år

VEDERLAGSFONDETS DIVERSESTIPEND (295 søkere):
Stipendet kan brukes til spesifikke formål som for eksempel kurs-/reisevirksomhet, innkjøp av utstyr eller leie av kontor, men også til frikjøp av tid som permisjon fra arbeid eller annet som gir forfatteren tid og rom til å skrive.

Tildelinger 2022:
Alm, Birgit kroner 30 000
Bull-Hansen, Bjørn Andreas kroner 30 000
Bye, Kari Anne kroner 40 000
Emanuelsen, Birger kroner 30 000
Flatland, Helga kroner 30 000
Frobenius, Nikolaj kroner 30 000
Henriksen, Levi kroner 30 000
Knudsen, Charlotte Louise Vaillot kroner 40 000
Ødegård, Knut kroner 30 000

NORDISKE FORFATTERSTIPEND fra Kulturdepartementet (11 søkere)
Fire reisestipend (i 2022 à kr 20 000,-) som skal benyttes til studiereiser til henholdsvis Danmark, Finland, Island og Sverige. (Færøyene og Grønland hører i denne sammenhengen inn under Danmark). Grunnet ingen søknader til Finland ble det i år i stedet delt ut to stipend til Danmark. Stipendene er ment å skulle dekke reise og opphold i ca. 1 måned.

Tildelinger 2022:
Dale, Hildegunn Grønland/Island
Ingebrigtsen, Eirik Sverige
Heggem, Vilde Island
Perdersen, Erling Danmark

SENIORSTIPEND FRA SOLIDARITETSFONDET (11 søkere)
Ingen ledige hjemler

TARJEI VESAAS’ DEBUTANTPRIS
Prisen tildeles årets beste unge skjønnlitterære debutant. Debutantprisen ble innstiftet av Tarjei Vesaas i 1964 med pengene han mottok som vinner av Nordisk Råds litteraturpris.
Prisen er nå på kr 60 000. Vinneren offentliggjøres på DnFs årsmøte.

DnF offentliggjør ikke tildeling av andre stipend som det litterære Råd er jury for, da giverne selv ønsker å gjøre dette ved en senere anledning.

MAGNE ØSTBYS LEGAT, ERNST ORVILS LEGAT OG FORLEGGERFORENINGENS LEGAT
Grunnet lave renteinntekter deles det heller ikke i år ikke ut midler fra Magne Østbys legat, Ernst Orvils legat og Forleggerforeningens legat.

Statens kunstnerstipend legges ut her senest 25/3: https://www.kulturradet.no/statens-kunstnerstipend