Stipendtildelinger 2023

Her er en oversikt over årets stipendtildelinger. Vi minner om at informasjon om Statens kunstnerstipend kommer direkte fra Kulturrådet. Stipend tildeles uavhengig av medlemskap i DnF.

DnFs VEDERLAGSFONDS ARBEIDSSTIPEND (313 søkere):
Kan gis for 1-5 år og i 2023 utgjør den årlige utbetalingen brutto kr 299 300. Det er ingen begrensninger knyttet til stipendet hva angår lønnet arbeid.

Tildelinger 2023:

Andersen, Dan Aleksander Ramberg 1 år
Baldysz, Martin 1 år
Dahle, Runar Kringeland 1 år
Dragseth, Terje 2 år
Frobenius, Nikolaj 1 år
Grue, Jan 1 år
Grytten, Frode 2 år
Hallstrøm, Didrik Morits 1 år
Hatløy, Kjartan 1 år
Larsen, Britt Karin 1 år
Ravatn, Agnes 2 år
Skomsvold, Kjersti Annesdatter 1 år
Somby, Marry Aslaksdatter 1 år
Sæther, Wera Kristine 1 år
Thelle, Ellen Mari 2 år
Ødegård, Knut Arne 1 år
Øybø, Mattis 2 år

VEDERLAGSFONDETS DIVERSESTIPEND (299 søkere):
Stipendet kan brukes til spesifikke formål som for eksempel kurs-/reisevirksomhet, innkjøp av utstyr eller leie av kontor, men også til frikjøp av tid som permisjon fra arbeid eller annet som gir forfatteren tid og rom til å skrive.

Tildelinger 2023:
Brekke, Jørgen kroner 60 000
Brændjord, Karoline kroner 30 000
Enger, Cecilie kroner 30 000
Fretheim, Eva kroner 30 000
Hansen, Erik Fosnes kroner 80 000
Heivoll, Gaute kroner 80 000
Holm, Ingebjørg Berg kroner 30 000
Kristensen, Mirjam kroner 80 000
Køltzow, Liv kroner 60 000
Mortensen, Joon Audun kroner 30 000
Nordang, Astrid kroner 80 000
Orten, Øystein kroner 30 000
Skaret, Erlend Flornes kroner 60 000
Sunde, Ole Robert kroner 60 000
Sværen, Jørn H. kroner 45 000
Vaage, Lars Amund kroner 80 000
Wassmo, Herbjørg kroner 80 000
Wexelsen, Rebecca Viola kroner 30 000
Øyehaug, Gunnhild kroner 25 000

NORDISKE FORFATTERSTIPEND fra Kulturdepartementet (11 søkere)
Fire reisestipend (i 2023 à kr 20 000,-) som skal benyttes til studiereiser til henholdsvis Danmark, Finland, Island og Sverige. (Færøyene og Grønland hører i denne sammenhengen inn under Danmark). Grunnet ingen søknader til Finland ble det i år i stedet delt ut to stipend til Danmark. Stipendene er ment å skulle dekke reise og opphold i ca. 1 måned.

Tildelinger 2023:
Eggen, Jo Finland
Hauge, Eivind Riise Danmark
Rokseth, Olav Sverige
Øen, Morten Finland

SENIORSTIPEND FRA SOLIDARITETSFONDET (16 søkere)
Dahle, Gro fornyet med 3 år
Rein, Arild fornyet med 3 år

TARJEI VESAAS’ DEBUTANTPRIS
Prisen tildeles årets beste unge skjønnlitterære debutant. Debutantprisen ble innstiftet av Tarjei Vesaas i 1964 med pengene han mottok som vinner av Nordisk Råds litteraturpris. Prisen er nå på kr 60 000. Vinneren er M. Seppola Simonsen.

DnF offentliggjør ikke tildeling av andre stipend som det litterære Råd er jury for, da giverne selv ønsker å gjøre dette ved en senere anledning.

MAGNE ØSTBYS LEGAT, ERNST ORVILS LEGAT OG FORLEGGERFORENINGENS LEGAT
Grunnet lave renteinntekter deles det heller ikke i år ikke ut midler fra Magne Østbys legat, Ernst Orvils legat og Forleggerforeningens legat.