Stipendtildelinger 2024

Her er årets stipendtildelinger.
Vi minner om at informasjon om Statens kunstnerstipend kommer direkte fra Kulturrådet.

Stipend tildeles uavhengig av medlemskap i DnF. Årets tildelinger finner du her:

Statens kunstnerstipend kommer direkte fra Kulturrådet og tildelingslister finner du her:

https://www.kulturdirektoratet.no/web/guest/sks/vis-artikkel/-/over-12-000-soknadar-til-statens-kunstnarstipend-no-er-vedtaka-klare