Stipendtildelinger fra Forfatterforbundet

I sin tredje stipendrunde deler Forfatterforbundet ut 53 stipender til skjønnlitterære forfattere.

Stipendene Forfatterforbundet deler ut er finansiert med midler fra bibliotekvederlaget, en kompensasjonsordning for alle forfattere som har bøker i bibliotekene.

Søkere av Forfatterforbundets stipender må søke på grunnlag av et konkret litterært prosjekt.

Totalt mottok forbundet 400 søknader. Potten er den samme som i fjor, 5,5 millioner kroner. Forfatterforbundet deler i år ut 4 stipender à 12 måneder, 8 stipender à 6 måneder og 41 stipender à 3 måneder.

Her finner du en fullstendig liste over mottakerne.