Stipendutvalgene: Dagbladet refser kulturministerens konspirasjonsteorier

Les lederartikkelen i sin helhet her: https://www.dagbladet.no/kultur/nodvendig-korrigering-av-kulturbudsjettet/68936379 Kulturminister Linda Hofstad Hellelands (H) politikk overfor landets kunst- og kulturliv holder ikke vann, fastslår Dagbladet.  Gjennom sine…

linda_hofstad_helleland_2

Les lederartikkelen i sin helhet her:

https://www.dagbladet.no/kultur/nodvendig-korrigering-av-kulturbudsjettet/68936379

Kulturminister Linda Hofstad Hellelands (H) politikk overfor landets kunst- og kulturliv holder ikke vann, fastslår Dagbladet. 

Gjennom sine mørkeblå briller ser hun tilsynelatende all kunstnerfinansiering som ufortjente sugerør i statskassa. Hun viser til at kunstnernes realinntekter har gått ned de siste åra, samtidig med at kulturbudsjettene har økt. Altså virker ikke statsstøtten, mener kulturministeren, og vil ikke lenger bruke penger på noe som ikke virker. 

Avisen fortsetter: Det er mulig at hun velger å se bort fra at brorparten av de økte kulturmidlene de siste åra er gått til nybygde kulturhus, museer, store institusjoner og infrastruktur. Kunstnerne, de som produserer innholdet til kulturhusene, har derimot hatt en reallønnsnedgang på 15 prosent siden 2006, mens inntektene til resten av befolkningen økte med 23 prosent.

Forblindet av en bukken-og-havresekken-konspirasjon ønsker kulturministeren å «modernisere» fordelingen av statens kunstnerstipender. Det innebærer at hun vil flytte makten til å utnevne medlemmer til stipendkomiteene bort fra kunstnerorganisasjonene og til et utvalg på fem personer der tre er utnevnt av Kulturdepartementet. Nyordningen skal skape mer demokrati, åpenhet og uavhengighet, mener kulturministeren. Disse fem skal da angivelig ha kompetanse til å kvalitetsvurdere alt fra musikk og ballett til skulptur og litteratur. Hvor disse omnipotente kulturviterne måtte befinne seg, er ikke godt å vite.

I internasjonal forskning er man svært opptatt av fagfellevurdering. Hvorfor skal kunstnerisk produksjon vurderes etter andre kriterier? spør avisen – og utfordrer kulturministeren til å sjekke bredden i stipendkomiteenes tildelinger.