Stor industri, viktig eksportvare

– Det norske bokmarkedet står sterkt. Ei inntekt for året 2013 på omlag 6 mrd. er solid for eit land med 5 millionar, kommenterar direktør…

bokkunst

– Det norske bokmarkedet står sterkt. Ei inntekt for året 2013 på omlag 6 mrd. er solid for eit land med 5 millionar, kommenterar direktør i NORLA, Margit Walsø:

– Oover halvparten av omsetninga går gjennom bokhandel. Fundamentet for dette er lagt langt tilbake. Utviklinga av norske bøker på norsk språk for alle lesarar har vore ein sentral nasjonal ambisjon i meir enn hundre år. Norske forfattarar gir uttrykk for nasjonens kollektive bevisstheit gjennom det norske språket, seier ho, i ein kommentar til rapporten Litteratur i tall 2013. Rapporten er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet, og rapporten er utarbeida av Rambøll Management Consulting.

Kjelde: NORLAs nettstad.