Storforlag slipper gigant-gebyr

Landets fire største forlag ble hørt og slipper dermed å betale 545 millioner i gebyr. Konkurranseklagenemnda gir landets fire største forlag medhold i «Bokbasesaken».

Les mer hos E24: https://e24.no/naeringsliv/i/dwAB7o/landets-fire-stoerste-forlag-ble-hoert-slipper-aa-betale-545-millioner-i-gebyr?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no


Saken har versert i en årrekke. For ett år siden ga Konkurransetilsynet 545 millioner kroner i gebyr til Norges største forlag. Tilsynet mente at Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug ulovlig har delt og mottatt konkurransesensitiv informasjon med hverandre.

Forlagene klaget vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda og får nå altså medhold.

Informasjonsutvekslingen la til rette for at forlagene kunne koordinere priser og utvalg, mente Konkurransetilsynet. Dette kunne ha ført til redusert utvalg og høyere priser for forbrukerne. Konkurranseklagenemnda skriver i avgjørelsen at de i motsetning til Konkurransetilsynet ikke har funnet at forlagene delte fremtidige priser, men gjeldende eller veiledende priser.
De har også kommet til at informasjonen ikke var delt i en privat kanal, ved at den også var delt med kunder.