Aktuelt

Stortinget utsetter behandling av forslag til ny åndsverklov

5. april i år la regjeringen frem forslag til Lov om opphavsrett (åndsverkloven). Familie- og kulturkomiteen på Stortinget har arrangert høring i saken, og har…

stortinget_foto_andreas_haldorsen_wikipedia

5. april i år la regjeringen frem forslag til Lov om opphavsrett (åndsverkloven). Familie- og kulturkomiteen på Stortinget har arrangert høring i saken, og har både under høringen og i ettertid fått mange innspill og forslag til endringer. På bakgrunn av dette har komiteen i dag besluttet utsette behandlingen av saken til høsten. Komiteens leder Svein Harberg og saksordfører Arild Grande har en samlet komité bak seg ved beslutningen.

– Åndsverkloven er vår kanskje viktigste kulturlov. Den må balansere mange ulike hensyn for å sikre kunstnernes inntekter, og muligheten for kunstnerisk næringsliv. Det er kommet frem mange konkrete innspill til endringer, og i den hektiske avslutningen av stortingsperioden med mange saker til behandling er det rett og slett ikke mulig å få gjennomført en god nok behandling av saken innenfor de frister som må følges for behandling før sommeren. Det er nå såpass mye som fortjener en grundig gjennomgang, komiteen må ha mulighet for avklaringer med fagdepartementet, og det er mulig det trengs nye høringer med partene. Vi mener derfor Stortinget trenger mere tid og utsetter behandlingen til høsten.