Stortinget vraker § 71 !

Striden i ny åndsverklov har særlig stått om paragraf 71, som sier at opphavsretten til et verk blir overdratt til arbeidsgiver dersom den skapende kunstneren…

ss71

Striden i ny åndsverklov har særlig stått om paragraf 71, som sier at opphavsretten til et verk blir overdratt til arbeidsgiver dersom den skapende kunstneren er i et ansettelsesforhold. Det het også at der hvor

«verket skapes på bestilling og opphaveren er uten økonomisk risiko for resultatet av det som skapes» skal opphavsretten overføres til arbeidsgiveren.

Nå strykes hele paragrafen, melder NRK. 

  • Les NRKs sak i sin helhet her: https://www.nrk.no/kultur/stortinget-vender-tommel-ned-for-omstridt-lovforslag-1.13514264

NRK skriver:

Svein Harberg, som er komitéleder i familie- og kulturkomiteen i Stortinget, sier at komiteen rettet et spørsmål til kulturministeren med spørsmål om hva konsekvensen ville være ved å ikke vedta paragrafen.

– Svaret var at det ikke vil ha noen negative konsekvenser, og dermed er det flertall for å trekke hele paragrafen. Det er greit å få bort den tvilen, for intensjonen har vært å ivareta kunstnernes interesse, sier han.