Aktuelt

Stortingets innstilling til boklov lagt frem

Den norske Forfatterforening sitt ønske om at forlag kan pålegges å tilby fremforhandlede normalkontrakter er tilbake i loven etter stortingsbehandlingen!

«Flertallet ønsker å bidra til å sikre rimelig vederlag og forutsigbare rammebetingelser for alle som bidrar til å skape bøker og foreslår med bakgrunn i dette at departementet gis adgang til i forskrift å kunne pålegge leverandør å tilby normalavtaler til forfattere, oversettere og illustratører, hvor hele eller deler av normalkontrakter skal anvendes.»

Innstillingen kan leses i sin helhet her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2022-2023/inns-202223-461l/