Storytel, Cappelen Damm og forfatterne

Konsernsjef i Cappelen Damm (CD), Tom Harald Jensen, skriver i Klassekampen 16. august om den nye abonnementstjenesten til Storytel Norge, der CD eier halvparten av…

storytel

Konsernsjef i Cappelen Damm (CD), Tom Harald Jensen, skriver i Klassekampen 16. august om den nye abonnementstjenesten til Storytel Norge, der CD eier halvparten av aksjene og har styreleder. Her er noen utfyllende kommentarer fra Den norske Forfatterforening:

Jensen skriver at Forfatterforeningen ble konsultert i prosessen med en avtale mellom CD og forfatterne om å tilby lydbøker i tjenesten. Forfatterforeningen visste ingenting om CDs planer før enkelte forfattere tok kontakt for å undersøke om kontrakten de hadde fått tilsendt fra forlaget, holdt mål. Den holdt ikke mål. Royaltyprosenten var svært lav, og kontrakten var også svært tynn på andre viktige punkter. Forfatterforeningen oppfordret medlemmene til ikke å underskrive kontrakten. Vi ba så om et møte med Cappelen Damm der vi la fram vårt syn på kontraktene, uten at det var snakk om forhandlinger. CD trakk da de utsendte kontraktene tilbake og laget nye som er litt bedre. Det er kanskje dette Jensen mener med at Forfatterforeningen er konsultert i prosessen?

Forfatterforeningen ble først i slutten av juli da avisene skrev om den kommende lanseringen, klar over at det var snakk om en tjeneste med både e-bøker og lydbøker. Igjen var det Forfatterforeningen som måtte be om et møte med CD/Storytel for å få mer informasjon. Vi sliter fortsatt med å kunne gi tilstrekkelig informasjon til forfatterne om tjenesten, mens vi venter på mer informasjon fra Storytel/CD om hvordan pengestrøm og -fordeling vil gå fra leser tilbake til forfatter.

Jensen skriver at forfatternes inntekter fra tjenesten er «naturlig nok avhengig av antall lesing/lytting av den enkelte bok». Det høres ikke så galt ut. Men vår inntekt er også avhengig av forhandlingene mellom Storytel og forlag, ettersom forfatters royalty er en andel av det forlaget får. Jensen trekker fram at forfatteren for e-bøker i tjenesten skal få 40 % av forlagets inntekt. Vi kjenner ikke avtalene mellom Storytel  og forlagene, men hvis Storytel stikker av med 50 % forhandlerrabatt (som er vanlig for papirboksalg), vil det si at forfatteren bare får 20 % av den totale kaka. Jensen nevner ikke hva forfatteren får for lydbøker i tjenesten. I kontrakter Forfatterforeningen har sett, er forfatteren tilbudt 20 % av forlagets inntekt. Hvis Storytel stikker av med 50 % i forhandlerrabatt for lydbøker, vil det si at forfatter bare får 10 % av den totale kaka. Det er i tilfelle alt for lite. Cappelen Damm vil da som forlag få 40 % av den totale kaka, i tillegg til at de får ytterligere noen kakestykker som medeier i Storytel. At det er snakk om titler som er eldre enn ett år og at Jensen tror det vil føre til tilleggsomsetning til bokbransjen, er ikke noe argument for at forfatterne skal ta til takke med småpenger for å levere innhold til nye tjenester.

Det er mulig det som toppsjef i et stort konsern er vanskelig å sette seg inn i forfatternes økonomiske situasjon, der noen tusenlapper fra eller til utgjør en vesentlig forskjell. Men det er håp. Jensen er opptatt av «å ivareta og utvikle forfatterskap», noe vi tror han på. For å bedre forfatternes mulighet til å utvikle gode forfatterskap, er styrking av forfatternes økonomiske frihet til å skrive et viktig element.

Forfatterforeningen er positive til nye digitale tjenester som skaper nye veier ut til leserne, så lenge råvareleverandøren, forfatteren, får betalt for det de leverer og blir informert om hva det innebærer å tilby sine bøker der. Vi ser fram til å bli informert og konsultert av Cappelen Damm og Storytel i framtida.

Sigmund Løvåsen

leder i Den norske Forfatterforening