Storytel: DnF reagerer på ulike vilkår

Les saken i sin helhet her: https://www.klassekampen.no/article/20190520/ARTICLE/190529996 De siste ukene har Klassekampen samlet inn kontrakter og royalty-avregninger fra forfattere som har lydbøker hos strømmetjenesten Storytel….

_syn5099-2

Les saken i sin helhet her: https://www.klassekampen.no/article/20190520/ARTICLE/190529996

De siste ukene har Klassekampen samlet inn kontrakter og royalty-avregninger fra forfattere som har lydbøker hos strømmetjenesten Storytel. I flere tilfeller er det blitt oppdaget feilaktige royalty-avregninger og mangelfulle kontrakter. Det viser seg at Cappelen Damm, som eier halvparten av norske Storytel, betaler sine forfattere ulikt for strømming av lydbøker.

– I bokbransjen har det vært innarbeidet praksis at forfatterne får de samme ­vilkårene, men i disse kontraktene ser jeg at Cappelen Damm differensierer. Det har vi ikke vært klar over, sier Møller til Klassekampen.  

I de tre kontraktene Møller har tatt en titt på, kommer det fram at Cappelen Damm-­forfattere får ulik royalty for strømming av lydbøker hos Storytel.

En yngre forfatter får for eksempel 30 prosent i roy­alty, mens en mer etablert ­kollega med mange ut­givelser bak seg får 20 ­prosent. En tredje forfatter tilbys 25 prosent.

Ingen av disse tre kontraktene samsvarer med avtalen Cappelen Damm og DNF inngikk i 2017, da forfatterne ble lovet et minstevederlag på ti kroner per strømming.

– Det henger ikke på greip at det skal være så ulike ­vilkår. Jeg skulle likt å vite ­begrunnelsen, sier Møller.

Hun er også kritisk til at forfatterne har fått tilsendt dokumenter med ulike ­kontraktsformuleringer.

– Det virker jo nesten til­feldig hvem som får minstevederlaget på ti kroner, og hvilken type kontrakt forfatterne får, sier Møller ifølge Klassekampen. 

Etter det Klassekampen kjenner til, er det heller ikke konsekvent slik at minstevederlaget bare er gjeldende for DNF-medlemmer.

Flere avregninger viser at ikke-medlemmer har fått minstevederlaget, samtidig som enkelte DnF-medlemmer ikke har fått det.

Klassekampen har forsøkt å innhente kommentarer fra Havik til denne saken. Han har blitt spurt om den varierende praksisen rundt minstevederlaget, om hvorfor for­fatternes kontrakter har ulik utforming med ulik royalty, og om han mener at forlaget kunne gjort mer for å øke ­forfatternes forståelse av kontraktene.

– Cappelen Damm ønsker tid og ro til å gå grundig gjennom kontraktene våre, og vi ser gjerne at det kommer på plass en rammeavtale for strømming av lydbøker, er Haviks eneste kommentar til Klassekampen.