Storytel: Mangelfulle kontrakter og altfor lav royalty

Les artikkelen i sin helhet her: https://www.klassekampen.no/article/20190515/ARTICLE/190519982 Forfattere har fått mangelfulle kontrakter og altfor lav royalty for strømming hos Storytel. – Rått og brutalt, mener…

unnamed
  • Les artikkelen i sin helhet her: https://www.klassekampen.no/article/20190515/ARTICLE/190519982

Forfattere har fått mangelfulle kontrakter og altfor lav royalty for strømming hos Storytel. – Rått og brutalt, mener Forfatter­foreningen.

I februar 2017 kunne Den norske Forfatterforening melde at de etter lengre tids forhandlinger hadde kommet til enighet med Cappelen Damm om strømming av lydbøker hos Storytel, som forlaget eier halvparten av.

Et viktig element i avtalen var at forfatterne skulle være sikret et minstevederlag på ti kroner per lytting i tjenesten, noe som også skulle gjelde forfatterne som allerede hadde signert kontrakt med forlaget. 

To år senere viser royalty-avregninger fra 2018 at det fremkommer at avtalen om minstevederlag ikke blir fulgt.

– Skal forlagene satse på strømming av lydbøker, må de i det minste klare å betale forfatterne ordentlig, sier Maria Børja, som er en av forfatterne som har fått for lite betalt.

På det minste har hun bare fått seks kroner per lytting av lydboka «Voksenting» på Storytel.

Klassekampens undersøkelser viser at flere forfattere har mottatt lydbokkontrakter som verken viser til strømming i abonnenttjeneste eller minstevederlaget som ble avtalefestet i 2017.

Heidi Marie Kriznik, leder i Den norske forfatterforening, er bekymret over funnene til Klassekampen.

– Når Havik signerer for Cappelen Damm, sitter han på begge sider av bordet. Da representerer han både forlag og tjeneste, det vil si tilbyder og etterspørrer. Det er i så fall problematisk og bør ryddes opp i.

Kriznik mener Klassekampens funn er nedslående.

– Det er rått og brutalt at forfatterne får så lite penger for strømming. Det er spesielt skummelt at innholdsskaperne ikke er ivaretatt bedre når vi har en kulturminister som er veldig opptatt av digital tilgjengeliggjøring. Digitaliseringen må ikke gå på bekostning av forfatterøkonomien.

– Har DnF jobbet godt nok på dette feltet de to siste årene?

– Jeg skjønner at du stiller det spørsmålet. Men jeg vil understreke at vi har vært opptatt av dette lenge. Vi har også oppdaget eksempler på ting som ikke fungerer, og da har vi tatt det opp med dem det gjelder.

Storytel-sjef Håkon Havik erkjenner at han har interesser både for Cappelen Damm og Storytel.

Havik vedgår at det ikke finnes eksempler på Storytel-forfattere som får mer enn minstevederlaget på ti kroner per lytting. At noen får mindre, mener han må skyldes at vedkommende ikke er medlem i Forfatterforeningen.

– Slik jeg ser det, gjelder bare minstevederlaget for Forfatterforeningens medlemmer.

– Maria Børja er medlem av Forfatterforeningen. Det samme er Tiril Broch Aakre, som også har oppdaget feil i sin royalty-avregning.

– Det er i så fall veldig beklagelig. Jeg vil anta det skyldes at de ikke var medlemmer av Forfatterforeningen da avtalen ble inngått – og at det ikke ble fanget opp at de meldte seg inn. Cappelen Damm skal selvfølgelig betale riktig royalty til forfatterne, sier Havik, som understreker at for lave utbetalinger ikke er blitt gjort med overlegg.

Både Tiril Broch Aakre og Maria Børja var medlemmer av Forfatterforeningen i 2017, da den nye strømmeavtalen for Cappelen Damms forfattere kom på plass.

Klassekampen har sett lydbokkontrakter mellom forfattere og Cappelen Damm som ikke nevner noe om minstevederlaget på ti kroner. Disse kontraktene opererer også med ulik royalty, og strømming er ikke nevnt.

Til det svarer Havik at i arbeidslivet er det slik at lønnsnivå varierer fra person til person, før han legger til:

– Norske forfattere har faktisk et royaltynivå som er i særstilling. Det kan være opptil tre ganger høyere enn land det er naturlig å sammenligne oss med.

Heidi Marie Kriznik synes det er oppsiktsvekkende at Cappelen Damm mener at strømmeavtalen fra 2017 ikke gjelder forfattere som ikke er medlem i Forfatter­foreningen.

– Vi har nedfelt i våre vedtekter at vi jobber for alle forfattere. Vår oppfatning er at disse vilkårene skal være gjeldende for alle. Det er en viss praksis for at forfattere på samme forlag får de samme vilkårene, så dette minner fagforeningsknusing.

Hun synes det er direkte ufint av et så stort forlag som Cappelen Damm å forskjellsbehandle forfattere.

– Det er sleipt, og det bryter med alle prinsippene vi jobber etter når vi lager kollektive avtaler.

Nye tall fra Forleggerforeningen viser at norske forlag tjente 42,5 millioner kroner på lydbøker første kvartal i år. Rundt 34 millioner kom fra strømming.