Storytel vs. Fabel: – Nå må dette bare løses!

Les saken i sin helhet hos bok365: https://bok365.no/artikkel/lydstromming-na-ma-det-bare-loses/ – Det kan og skal ikke være slik at en forfatter blir fastlåst opp mot kun en…

lydbok_2
  • Les saken i sin helhet hos bok365: https://bok365.no/artikkel/lydstromming-na-ma-det-bare-loses/

– Det kan og skal ikke være slik at en forfatter blir fastlåst opp mot kun en strømmetjeneste, sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik til bok365. Dette hører ingen sted hjemme.

Kriznik ønsker snarlige forhandlinger med både forlag og strømmetjenestene for å sikre avtalevilkårene, herunder en anstendig andel av de sterkt økende strømmeinntektene til forfatterne.

  • Les mer om bakgrunnen her: https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/fabel-storytel-egeland-og-kulturministeren

Lederen i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen, understreker at likhet innenfor distribusjonskanalene er en viktig bærebjelke for bokbransjen: – Det skulle ikke være nødvendig å ha det slik vi nå opplever.  Jeg tror det er på høy tid at partene får satt seg ned sammen og finner ut av dette. Bredest mulig distribusjon og minst mulig hinder for spredningen av bøker, altså å forhindre oppbygning av usunn markedsmakt hos enkeltaktører, bør være i alles interesse, så vel for forfatterne som for lytterne og leserne, sier han.

– Nå må dette bare løses! krever administrerende direktør i Bokhandlerforeningen, Trine Stensen, i bok365. – Det er en klar politisk forventning om at leveringsplikten skal gjelde også for lydbøker, og det er ytterst beklagelig at dette har tatt så veldig lang tid å få på plass. Trine Skei Grande er da også veldig tydelig i sin uttalelse til BOK365 på mandag om at hun nå forventer at leveringsplikten skal falle på plass. Dette er et klart politiske signal som bransjeaktørene må ta inn over seg, spesielt av hensyn til forfatterne og lytterne.

Administrerende direktør Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen mener at foreningen ha gjort det den har kunnet:

– Skaffe- og leveringsplikt er helt sentralt for Forleggerforeningen. Vi ønsker oss så mange og åpne salgskanaler som mulig. Bransjen har tradisjon og pleier å være god på, å finne fornuftige og bærekraftige løsninger. Dette tror jeg også blir tilfellet her, selv om det ofte tar litt tid å finne fram til de beste løsningene, sier han tok bok365.

Adm. direktør i Storytel, Håkon Havik, bekrefter at det nå er nær dialog mellom Cappelen Damm og hovedkonkurrenten Lydbokforlaget:

– Ja, vi er i dialog. Jeg går ut ifra at vi i løpet av nær framtid vil kunne få inn bøker fra Lydbokforlaget også på Storytel.

Leder av Lydbokforlaget og forlagets strømmetjeneste Fabel, Ann-Kristin Vasseljen er ikke like optimistisk i tonen som Håkon Havik, men hun bekrefter i alle fall at det forhandles:

– Vi i Lydbokforlaget har forståelse for at Tom Egeland og andre forfattere ønsker bred distribusjon av sine titler. Samtidig er det sånn at avtale om vilkår må være på plass før titler kan tilbys i en abonnementstjeneste, og det har vist seg å ta tid når det er helt nye forretningsmessige forhold som skal reguleres, sier hun ifølge bok365.